Zkouška – motiv k útěku

Pan Miloslav Vala se narodil 16. prosince 1922 v Popovicích , jako druhorozený syn .

V této vesnici také vychodil základní školu . A jeho snem bylo stát se elektrikářem .

Ale tehdy to bylo nové povolání a všechny místa ve školách byla obsazena . Tak si pan Vala podal přihlášku na zámečníka .

Začal studovat tedy na střední škole ve Vsetíně . Protože ve škole zjistili proti fašistickou činnost , musela být uzavřena a většina jejích žáků převezena 15. března

1943 do Německa.

Zde byli všichni rozděleni na pokoje a pan Vala byl přidělen s několika svými kamarády k jednomu ze starších spolubydlících .

Díky své kvalifikaci byl Miloslav určen jako údržbář strojů .

Asi po roce si vsetínští studenti zažádali o dovolenku, aby mohli odjet na závěrečné zkoušky. Všichni kromě pana Valy měli odjezd povolený, pouze on, pro svou nepostradatelnost , nedostal povolení k odjezdu.

Díky svému příteli , panu Václavu Dupalovi , se mu podařilo utéci domů a složit zde závěrečnou zkoušku .

Za nějaký čas uprchl i pan Dupal a objevil se u pana Valy doma. Skrýval se zde až do konce války a těsně před osvobozením odjel domů.

Ke opětnému shledání už nedošlo, protože pan Václav Dupal umřel.

Galerie
Pan Vala v mládí
Pan Vala v mládí