Životní příběh pana Filipa

Vyprávění pana Josefa Filipa (1910-2006), jehož život je úzce spjat s městysem Knínice u Boskovic, mne zaujalo hned z několika důvodů.

Za prvé, celý příběh je vyprávěn v hornohanáckém dialektu.

Za druhé, nahrávka obsahuje svědectví o čestném chování českého občana za Heydrichiády, tzn. udělení potřebného dokladu k tomu, aby pan Filip nemusel jít za nacismu na jistou smrt.

Za třetí, pan Filip sám popisuje svoje pracovní zaměření a to, jak mu komunisté znepříjemňovali život. Nikdy se jim ale nepodařilo vzít mu jeho životní elán.

Za čtvrté, pamětník se v životě před všechny překážky přenesl díky pozitivnímu náhledu na svět a svému životnímu optimismu. Nejvíce mu pomohlo rozumné uvažování.

Celá nahrávka je ryze autentická, byla pořízena na diktafon v létě 2003, kdy pan Filip měl 93 let a byl ve skvělé fyzické i duševní kondici. Digitálně byla nahrávka zpracována tento rok.

Galerie
Fotografie byly pořízeny při rozhovoru s panem Filipem v roce 2003.
Fotografie byly pořízeny při rozhovoru s panem Filipem v roce 2003.

Knínice u Boskovic

Městys Knínice u Boskovic je úzce spjat s životem pamětníka pana Josefa Filipa. Pan Filip se zde narodil a prožil zde celý život. Rozhovor vznikl v místech, kde pamětník dlouhá léta působil a pracoval.

Místní kostel, ke kterému měl pan Filip osobitý vztah.
Místní kostel, ke kterému měl pan Filip osobitý vztah.
Příběh místa

S místem je přímo či nepřímo spojen celý život pana Filipa. Pracoval zde v zemědělském družstvu, obdělával vlastní pole, pálil slivovici, sbíral houby a po dlouhou dobu sázel v lese stromky, jak sám říkal: pro příští generace.