Osvobození obce Chmelov

Příběh vypráví pan Ondrej Pavuk. Narozený 17. 4. 1937 na Slovensku v obci Chmelov, nynějším okresu Prešov.

Hlavní část příběhu se odehrává právě na Chmelově. Sedmdesát kilometrů od této obce se nachází Dukelský průsmyk kde se během druhé světové války válčilo. Právě na osvobození Chmelova má pan Pavuk největší vzpomínky. Ve vesnici bylo velitelství maďarské armády, které bylo spojené s Německem.

Pamětník má vzpomínku jak do vesnice přijede rudá armáda, celá vesnice oslavuje příjezd rudé armády a konec války. Hned, jak je ohlášený příjezd rudé armády do vesnice tak všichni vojáci z velitelství maďarské armády začali utíkat před ruskými vojáky pryč z vesnice. Ve spěchu v kterém utíkali dokonce na velitelství nechali i protitankové dělo, na kterém si pan Ondrej Pavuk jako malý se svým kamarádem hrávali, a pak také samozřejmě další druhy zbraní.

Další část vyprávění je o životě po válce. Pamětník to popisuje jako velmi krutou dobu jako například jak bylo málo zboží, dokonce že pan Ondrej Pavuk neměl v jednu chvíli ani boty. Pan Pavuk musel i kvůli válce opakovat první ročník na základní škole, protože kvůli nebezpečí z bombardování byli často posláni domu a tím pádem neustále byli doma. Bratr Ondreje Pavuka měl ve dvaceti letech nastoupit na základní vojenskou službu kvůli strachu z války se tomu vyhýbal a i se svým kamarádem utekli do lesa a přidali se k partyzánskému odboji kde při jednom ze střetů kamarád zemřel, ale bratr pana Pavuka se vojně vyhnul. Pan Ondrej Pavuk se vyučil slévačem v Hradci Králové a dnes žije v Pardubicích.

Galerie
Ze zdroje: http://www.dovolena-slovensko.com/images/upload/b/e/3/800px-slovakia-chmelov-9-j.jpg
Ze zdroje: http://www.dovolena-slovensko.com/images/upload/b/e/3/800px-slovakia-chmelov-9-j.jpg