Z Maďara najednou Slovák a poté kvůli lásce Čech

Pali (česky Pavel) Kamaráš se narodil roku 1940 v obci Rimaszombat, která tenkrát ještě patřila k Maďarsku. Jeho ocec byl švec a jeho matka se starala o domácnost. Dům,ve kterém vyrostl,se nacházel mezi dvěma říčkami a na zahradě měl podzemní bunkr. V roce 1945,když skončila válka, tak podle dohody připadla obec Rimaszombat a spousta dalších Maďarských území Československu. Z Maďarů,kteří neuměli ani slovo Slovensky, se najednou stali Slováci. Mohli odejít do Maďarska a vzít si s sebou vše co uvezou a spousta lidí to tak udělala.Rodina Kamarášových ale Maďarsku neměla žádné příbuzné a tak zůstala v nově vzniklém Československu.

O rok později v roce 1946 malý Pali nastoupil na základní školu do 1. třídy, která vyučovala ve slovenském jazyce. O další rok později v roce 1947 proběhla vzpoura a Maďarští slováci si „vybojovali“ školy vyučující v maďarském jazyce s povinným vyučováním slovenštiny jakožto cizího jazyka. V roce 1954 Pali dokončil povinnou školní docházku a nastoupil na učební obor knihař. V roce 1958 po vyučení musel odejít za prací do Banské Bystrice. Ta byla však od nynější Rimavské Soboty vzdálená 100 kilometrů a tak se Pali dostal domů jen jednou za dva týdny na víkend.

21.1.1960 nastoupil na vojnu a musel odjet do Zákup v Čechách. Poté byl převelen na 1 rok do Krnova na Moravě. Tam se také musel naučit česky. Slovensky sice uměl, ale čeština pro něj byla jako “ španělská vesnice“ . Domů se dostal pouze jednou do roka, protože normální „opušták“ trval pouze tři dny, za které by ani nedojel domů. V roce 1961 byl jako poddůstojník převelen do Zdechovic,kde učil nováčky a byl povýšen o stupeň výš. Po třech měsících byl převelen do Přelouče, kde zůstal pouhý měsíc, a potom byl převelen do Pardubic.

V Pardubicích se zamiloval do dívky Evy, kterou si dne 21.1.1962 vzal. O rok později dne 21.5.1963 se mladému páru narodil syn Pavel. V roce 1966 se jim narodil druhý syn Aleš a o rok později třetí syn Imrich.

O mnoho let později v roce 1993 po rozpadu Československa si Pali musel zažádat o české občanství, aby mohl zůstat v čechách se svou ženou a svými třeni syny.

Manželé Kamarášovi si pořídili rodinný domek v obci Rybitví,kde spokojeně žijí dodnes.

Galerie
Synové Pavla Kamaráše (zleva)Aleš Kamaráš,(druhý zleva)Imrich Kamaráš a (úplně vpravo)Pavel Kamaráš se sestřenicemi
Synové Pavla Kamaráše (zleva)Aleš Kamaráš,(druhý zleva)Imrich Kamaráš a (úplně vpravo)Pavel Kamaráš se sestřenicemi
Svatební fotografie Pavla a Evy Kamarášových z 21.ledna 1962
Svatební fotografie Pavla a Evy Kamarášových z 21.ledna 1962

Pavel Kamaráš ve vojenské uniformě v roce 1961
Pavel Kamaráš ve vojenské uniformě v roce 1961
Maďarský taneční soubor Čemadok (první zleva) Pavel Kamaráš
Maďarský taneční soubor Čemadok (první zleva) Pavel Kamaráš

Pavel Kamaráš v roce 1956
Pavel Kamaráš v roce 1956
Sestra  Pavla Kamaráše,Erzsébet Kamarášová
Sestra Pavla Kamaráše,Erzsébet Kamarášová

Pavlova matka Erzsébet,otec Pal,(vlevo dole) sestra Pavla Kamaráše Erzsébet a (vpravo dole)Pavel Kamaráš
Pavlova matka Erzsébet,otec Pal,(vlevo dole) sestra Pavla Kamaráše Erzsébet a (vpravo dole)Pavel Kamaráš
Svatební fotka rodičů Pavla Kamaráše
Svatební fotka rodičů Pavla Kamaráše

Rodný dům rodiny Kamarášových v obci Rimaszombat,dnes Rimavská Sobota
Rodný dům rodiny Kamarášových v obci Rimaszombat,dnes Rimavská Sobota