Rynárecký čas dušičkový

Pocta vojákům padlým v 1. Světové válce. Video natočeno s použitím zápisů z obecní kroniky mé rodné obce Rynárec, které jsou citovány v komentáři. Fotodokumentace je z pozůstalosti mého dědy, kterou jsem objevil ve stodole uloženou vysoko za trámem. Video nahrávka a komentář jsou mé vlastní.

Rynárec, okres Pelhřimov

Příběh pomníku padlých v 1. Světové válce. Pomník je umístěn vedle kostela Sv.Vavřince, vysvěcen LP 1203. Rynárec je druhá nejstarší obec na Pelhřimovsku(podle první písemné zmínky).

Příběh místa

Příběh je postaven na fotografiích mého dědy Matěje Novotného, které posílal z války jako písemné pozdravy své ženě Marii. V komentáři jsou citovány některé zápisy z obecní kroniky Rynárce.