Proč byl vyloučen?

V roce 1950 byly zřizovány Pomocné technické prapory (PTP) pro nespolehlivé osoby tehdejší doby. Vojáci vykonávali vojenskou službu, ale beze zbraně. Příslušníci měli uniformy s černými výložkami a proto byli přezdívaní černí baroni.

Pan František Procházka ještě s několika dalšími studenty byli vyloučeni 15. října 1952 z VŠHV v Bratislavě a současně i ze Svazu mládeže. Skutečné důvody mu nebyly nikdy oznámeny. Bylo mu pouze naznačeno, že je politicky nespolehlivá osoba.

Po vyloučení z VŠHV si pan Procházka hledal zaměstnání. Podal si žádost o místo učitele, ale ta mu byla zamítnuta, kvůli důvodům, pro které byl vyloučen z vysoké školy.

V únoru roku 1953 ho povolali na vojnu beze zbraně. Příslušníky rozdělili k lehkým PTP, což byly stavební a lesní práce nebo k těžkým PTP a to byly práce v dolech například na Ostravsku-karvinsku. Příslušníky PTP se stávali soukromí zemědělci, kteří nechtěli vstoupit do JZD, kněží a degradovaní příslušníci armády. Pana Františka přidělili k těžkým PTP na Ostravko, ale později ho převeleli kvůli zrakové vadě na povrchové doly v Karviné.

Práce v Karviné byla také těžká, vykládali dřevo, písek, uhlí za každého počasí.

Každý člen PTP měl troje oblečení. Jedno vycházkové, které dostával málo kdo, a dvoje pracovní. Pan Procházka využíval vycházkové oblečení, když hrával s kapelou.

Propustky nebo dovolenky nebyly vydávány témeř vůbec. Příslušník PTP, který dostal propustku, musel jít ven z kasáren mezi lidi v pracovním oblečení.

Velmi těžkou práci vykonávali příslušníci PTP dennodenně, z jejich platů byli vypláceni nadřízení, zbytek byl rozdělen na spoření na knížku a na vlastní útratu. Z platů jim moc nezbylo, celou vojnu si museli platit, jak oblečení, tak i stravu.

Po propuštění z vojny si Pan Procházka musel hledat práci, podniky v Kyjově přibíraly zaměstnance, ale žádný z nich nechtěl vyloučeného vysokoškoláka a vojáka, který místo vojny pracoval v dolech. Nakonec našel práci v Potravinách v Kyjově, kde byla nižší mzda a mnoho přesčasů.

Po roce 1968 získal práci ve školství jako odborník na ekonomii, učil na středním učilišti v Koryčanech. Bez vysoké školy dostával nízký plat typu C. Byl nucený dálkově studovat doplňkové pedagogické vzdělání. Poté studoval ještě 3 roky učitelství odborných předmětů na pedagogické fakultě.

Rok 1989 byl pro pana Františka zadostiučiněním, byl propagátorem a založil na škole, kde vyučoval, Občanské fórum a tam i přednášel.

Pan František vyučoval v Koryčanech a dodělával si VŠ ekonomickou, získal titul inženýra ekonomie a byl rehabilitován.

Zdroj: http://www.politictivezni.cz/pomocne-technicke-prapory.html použito v 1. odstavci.

Galerie
Dokument o vyloučení - jednoho z kamarádů pana Františka Procházky
Dokument o vyloučení - jednoho z kamarádů pana Františka Procházky
Příloha k dokumentu o vyloučení z VŠ - Pan František Procházka svůj dopis o vyloučení z VŠ ztratil.
Příloha k dokumentu o vyloučení z VŠ - Pan František Procházka svůj dopis o vyloučení z VŠ ztratil.

Zamítnutá žádost o práci ve školství
Zamítnutá žádost o práci ve školství
Obchodní akademie Břeclav, zde Fantišek Procházka v roce 1950 maturoval.
Obchodní akademie Břeclav, zde Fantišek Procházka v roce 1950 maturoval.

František Procházka
František Procházka
Pan František Procházka ve vojenské uniformě PTP (1953 - 1955)
Pan František Procházka ve vojenské uniformě PTP (1953 - 1955)