Do 24 hodín…

Zaoberali sme sa dnes už menej známou akciou B, o ktorej nám porozprávala vo svojom príbehu pani Krížiková.

Otec pani Krížikovej bol vtedy uznávaný vydavateľ. V Bratislave mali nakladateľstvo, ktoré bolo pomerne prosperujúce. Tam bývali, až kým neboli pri akcii B vysťahovaní. Pôvodne ich chceli vysťahovať do Fiľakova, s čím však pani Krížiková nesúhlasila. Tak sa spýtala, či nemajú na výber nejaké iné miesto, povedali im, že Pukanec. Keď prišli do Pukanca, zistili, že tam majú rodinu. To im pomohlo pri adaptácii. Neskôr sa však vrátili do Bratislavy, kde bývajú dodnes.

Galerie
Logo vydavateľstva Jána Horáčka
Logo vydavateľstva Jána Horáčka
Knižka Čin čin, ktorú vydal Ján Horáček
Knižka Čin čin, ktorú vydal Ján Horáček

Detail na dom v Pukanci
Detail na dom v Pukanci
Vydavateľstvo Jána Horáčka
Vydavateľstvo Jána Horáčka

Ján Horáček s manželkou
Ján Horáček s manželkou
Pani Krížiková s priateľmi
Pani Krížiková s priateľmi

Na chate
Na chate
Výstup na Sitno s priateľmi
Výstup na Sitno s priateľmi

Zbierka s názvami diel, ktoré vydal Ján Horáček
Zbierka s názvami diel, ktoré vydal Ján Horáček
ústrižok z novín, kde sa píše o Jánovi Horáčkovi
ústrižok z novín, kde sa píše o Jánovi Horáčkovi

historická pohľadnica
historická pohľadnica
Dedina Pukanec
Dedina Pukanec

fotografia starej Bratislavy
fotografia starej Bratislavy
socha Hviezdoslava
socha Hviezdoslava

Dobová pohľadnica
Dobová pohľadnica
Dobová fotografia
Dobová fotografia

stará Bratislava
stará Bratislava
fotka starej Bratislavy
fotka starej Bratislavy

Pani Krížiková dnes
Pani Krížiková dnes
Dom v Pukanci
Dom v Pukanci
Bratislava a Pukanec

Najskôr Pani Krížiková s rodinou bývala v Bratislave, avšak pri akcii B sa museli presťahovať do Pukanca. V Pukanci bývali v dvojposchodovom dome.

Dom v Pukanci dnes
Dom v Pukanci dnes
Pukanec a dom pani Krížikovej
Pukanec a dom pani Krížikovej
Příběh místa

V dome v Pukanci bývali na druhom poschodí a museli si nosiť vodu. Keďže tam mali rodinu ľahšie sa tam adaptovali.