Osud šťastným rodinám nepřeje

Dieter Richter byl jedním z vážených karvinských horníků, přebíral ocenění od vysoce postavených politiků, ale moc lidí o něm nevědělo nic víc, než že byl horník. O svém osobním životě nerad mluvil, svým způsobem toho ani k diskusi moc nebylo, na druhou stranu toho bylo až moc.

Když mu byly 3 roky, jeho matka zemřela při porodu jeho mladšího bratra, Karl-Heinze. Brzo po její smrti nastaly problémy, protože jeho otec si ji nemohl vzít. To byla první věc, kterou si všichni mylně vykládali. Jeho matka, Lisa, byla totiž Němka a jeho otec Maďar, kteří společně žili v Jablonci, a tak si všichni domysleli, že byly nějaké problémy s papíry, kvůli kterým se nemohli vzít. Tak to ovšem nebylo, jak se nakonec objasnilo. Dieterův otec byl už jednou ženatý, ale manželku neviděl od smrti jejich dítěte, které se utopilo v hrnci. Když Lisa umřela, její sestra se začala o děti starat, protože jejich otec musel pracovat, aby rodinu uživil.

Dieter si našel nového kamaráda Rudolfa, kterému všichni říkali Rudi, který byl o něco málo starší než on sám, ale očividně si spolu dobře rozuměli. Rudi k nim začal chodit domů, a protože chovali kravičku, dostával často mléko, nebo namazaný chleba máslem, což by se mu jinak nepoštěstilo. Začal tak vyprávět jeho mamince, která se začala zajímat o to, kde její syn tráví tolik času. Proto jednoho dne přišel za Dieterem na návštěvu i s jeho matkou, Annou. Anna si s Dieterovým otcem, Ludevítem Ratzem, padla do oka, a tak zanedlouho všichni bydleli spolu.

Rudu měl sestru Marii, která byla již tou dobou odsunutá do Německa, takže spolu bydleli Po Dieterův bratr Karl-Heinz vlastní a nevlastní sourozenci. Těsně po válce, kdy by se naopak měla situace pomalu uklidňovat, pro tuto rodinu nastal pořádný zmatek. Ludevítovi sousedi viděli Karl-Heinze a jeho tetu na nádraží s kufry. Ludevít rychle běžel na nádraží, ale bylo pozdě, vlak již byl pryč. Aby toho nebylo málo, zanedlouho poté jejich nová maminka slyšela v obchodě, jak se někdo baví o tom, že berou děti do vagonů a potřebují ještě dva chlapce, aby zaplnili volné místa a mohli odjet. Když o tom řekla Ludevítovi, tak neváhal a okamžitě celou rodinu, i s nově narozenou malou sestřičkou Margit, sbalil a ještě ten den všichni odjeli na jižní Slovensko.

Na Slovensku ale Dieter nezůstal dlouho. Dostal nabídku odjet do Ostravy a vyučit se kombajnérem. Po příjezdu ho překvapilo, že se pořád mluví o uhlí – nedošlo mu, že se tím nemyslí kombajnér na poli, ale kombajnér v dole. Ale když už sem přijel, tak tu i zůstal. Brzy se vyučil horníkem a stále stoupal vzhůru, protože byl očividně velmi pracovitý a cílevědomý. Časem se oženil s rozenou Miloslavou Sitařovou, která jeho životní příběh poskytla pro tuto soutěž. Po spoustě let tvrdé práce a spoustě ocenění, které dostal od vysoce postavených osobností, jako například prezidenta.

Jeho celý životní příběh ovšem asi nikdo nezná. Můžeme se pokoušet střípky vzpomínek jeho příbuzných dát dohromady, ale nikdy už se nikdo nedozví celý jeho pohled na věci, které se mu v životě přihodily. Dne 25.10.1996 totiž Dieter Richter umírá na celkovou aterosklerózu, dříve, než stihl poznat svá vnoučata.

Galerie
Zahrádka v Horní Suché (nedaleko šachty Dukla), kterou si Dieter s manželkou pořídili
Zahrádka v Horní Suché (nedaleko šachty Dukla), kterou si Dieter s manželkou pořídili
Dieter a jeho kamarád na dovolené v roce 1969
Dieter a jeho kamarád na dovolené v roce 1969

Dieter v roce 1969
Dieter v roce 1969
Svatební fotka Dietera a Miloslavy (rodným jménem Sitařové)
Svatební fotka Dietera a Miloslavy (rodným jménem Sitařové)

Dieter Richter
Dieter Richter
Karl-Heinz v roce 1961
Karl-Heinz v roce 1961

Karl-Heinz
Karl-Heinz
Dieter
Dieter

(zleva) Dieter, Ludevít (otec), Margita, Anna (matka), Rudi
(zleva) Dieter, Ludevít (otec), Margita, Anna (matka), Rudi
Anna Wenzelová (Tischerová)
Anna Wenzelová (Tischerová)

Margita, Dieter a Rudi
Margita, Dieter a Rudi
Marie, Rudi a jejich matka (Anna)
Marie, Rudi a jejich matka (Anna)

Jedna z medailí Dietera Richtera
Jedna z medailí Dietera Richtera
Ocenění od prezidenta ČSSR
Ocenění od prezidenta ČSSR

Část sbírky ocenění Dietera Richtera
Část sbírky ocenění Dietera Richtera
Úmrtní list Dietera Richtera
Úmrtní list Dietera Richtera

Rodný a křestní list Karl-Heinze Richtera
Rodný a křestní list Karl-Heinze Richtera
Rodný a křestní listy Lisy Richterové
Rodný a křestní listy Lisy Richterové

Úmrtní list Lisy Richterové
Úmrtní list Lisy Richterové
Rodný a křestní list Dietera Richtera
Rodný a křestní list Dietera Richtera
Jablonec nad Nisou

Od roku 1938 bylo pohraničí obsazována Němci a do roku 1945 byl Jablonec a jeho okolí součástí německého státu. Čeští obyvatelé, kteří do té doby žili v oblasti Sudet, dostali na výběr – mohli se sbalit a odstěhovat se na obnovené území Československé republiky, anebo zůstat kde jsou. Ti, co se rozhodli zůstat to ale neměli jednoduché. Byli neustále diskriminováni, a v Němcích viděli nepřátele. Po skončení války bylo odsunuto německé obyvatelstvo a pohraničí bylo znovu osídleno Čechy, kteří se pomalu, ale jistě začali vzpamatovávat z důsledků války.

Příběh místa

Dieter Richter a jeho bratr Karl – Heinz se narodili ve stejném městě, Jablonci. Odlišuje je ale jeho název, který je uveden v rodných listech. Ačkoli má Dieter uvedeno v rodném listě jako místo narození Jablonec, okres Liberec, Karl-Heinz má v této kolonce psáno Gablonc, Landkreiz Reichenberg. Jejich otec, Ludovít Ratz, byl tamější zemědělec, který pocházel z Maďarska, ale v Jablonci potkal svou družku Lisu, která je původem Němka.