Příběh statečné dívky – vězně číslo 56087

Moje babička, Květoslava Klicmanová je stále vitální, téměř devadesátiletá žena, do jejíhož života zasáhla velmi výrazně druhá světová válka. Jako patnáctiletá se připojila k odboji. Pomáhala francouzským válečným zajatcům, kteří byli nasazeni k otrockým pracím na Mostecku. Díky tomu se dostala do hledáčku gestapa a po několika výsleších byla bez důkazů a soudu uvězněna. Prošla dvěma nacistickými věznicemi, poté byla přesunuta do koncentračního tábora v Ravensbrücku, kde se mimo jiné potkala s lidickými ženami. Vše podstatné, týkající se svého věznění v nacistických „nápravných zařízeních“, sděluje má babička ve své audio zpovědi. Zmíním se tedy pouze o některých poválečných skutečnostech.

Tak jako jí nacisté zakázali odmaturovat, podobného zacházení se jí dostalo i od nepříliš odlišného komunistického režimu. Patrně proto, že za války pomáhala vězňům z nesprávné světové strany, nemohla dále studovat. A tak se i přes své nesporné jazykové nadání (dodnes je schopna komunikovat kromě své mateřštiny také anglicky, rusky, německy, francouzsky a španělsky) musela spokojit s dělnickými profesemi. Většinu svého života pracovala v pohostinství, začínala jako pomocná kuchařka. Vnitřně ovšem žila a stále žije na úrovni. Má ráda básně, hraje na klavír a stále se zajímá o dění kolem sebe. Při významných výročích například recituje básně u pomníků. Při jejím přednesu Jobovy noci od Františka Hrubína až mrazí. Podobný pocit mne doprovázel při jejím líčení válečných zážitků. Nejen mne, často jezdila na besedy do škol a navštěvovala památná místa spjatá s válečnými událostmi. Několikrát jsme se těchto akcí zúčastnili spolu se sestrou. Navštívili jsme místa jako Lidice, Ležáky, Terezín, Dukelský průsmyk, ale třeba i Osvětim, Buchenwald, Mauthausen a samozřejmě také Ravensbrück, kde byla babička vězněna. Díky ní jsem se začal o tuto skrytou, avšak ještě horší tvář války zajímat a tyto informace šířím dál. Jsem toho názoru, že bychom se měli o tyto poměrně nedávné události více zajímat a tak přispět komu, aby se už nikdy neopakovaly.

Galerie
1944 - nášivka z vězeňského mundúru
1944 - nášivka z vězeňského mundúru
1944, prosinec - zpráva o zdravotním stavu
1944, prosinec - zpráva o zdravotním stavu

1944, prosinec - další dopis z lágru
1944, prosinec - další dopis z lágru
1944, říjen - Strana dopisu z lágru
1944, říjen - Strana dopisu z lágru

1945, červenec - vnitřek registračního průkazu repatriačního úřadu
1945, červenec - vnitřek registračního průkazu repatriačního úřadu
1945, červenec - desky registračního průkazu repatriačního úřadu
1945, červenec - desky registračního průkazu repatriačního úřadu

1945, březen - obálka dopisu z lágru
1945, březen - obálka dopisu z lágru
1945, březen - dopis domů na lágrovém papíře
1945, březen - dopis domů na lágrovém papíře