Víra = vězení?

Příběhy 20. století: „Měl jsem být vězně do svých třiceti let“ říká pamětník Ferdinand Janek

Do školy jsme si pozvaly pana Ferdinanda Janka, který nám popsal svůj velmi zajímavý životní příběh. Díky němu jsme se dozvěděli, jak vypadal skutečný život v komunistickém systému. Popsal nám vše od svého dětství až po svou první lásku.

Právě už od toho dětství vnímal, že systém, ve kterém se nacházel, nedával občanům svobodu. Od mala ho rodiče vedli k tomu aby žil podle Bible a svého svědomí. To také znamenalo, že podle Bible svetil sobotu. Nebylo to však lehké.

Když měl nastoupit na vojnu, nechtěli mu uznat žádost o to aby zde byl na pět měsíců, jako někteří jeho přátelé a měl tam zůstat na dva roky. Když žádal, aby v sobotu nemusel pracovat nebylo mu to dovoleno a pro svoji věrnost, lásku k Bohu a přsvědčení se rozhodl, že ani tak nepřestane sobotu světit. Reakcí nadřízených byl tlak ne tohoto člověka. Kvůli zmiňovaným věcem dostával různé tresty, a byl nucen žít ve velmi těžkých podmínkách, až jej po nějaké době poslali do vězení.

Zde se také zaži útlak. V plzeňské věznici vlivem mnoha věcí včetně špatné stravy dostal zánět slepého střeva. Jeho vyhlídka na budoucí život byla taková že až se vrátí z vězení na vojnu opět bude po nějaké době zavřen do vězení. A tak měl pendlovat mezi vězením a vojnou asi do dvých třiceti let.

Díky Bohu a modlitbám jeho přátel se po roce dostal za vězení a následující dva roky strávil na vojně.

Ani tam nebylo vše „růžové“, ale ve svém svědomí měl pan Janek klid, že dělá to nejlepší co může. A taky že ano. Po těchto dvou uplynulých letech byl propuštěn do civilu.

Krátkou dobu poté poznal na jedné mládežnické akci svoji nastávající manželku Gerdu se kteru má dvě děti: Karin a Nikodéma.

Když se dnes ohlédne za tím vším čím prošel, prohlásil, že je za to vděčný, protože mu to pomohlo vidět věci i jinak (více porozumět druhým). Dodnes světí sobotu a váží si svobody kterou zde zatím máme. Je vděčný, že ho Pán Bůh vyslyšel a z toho všeho nepříjemného co zažil mu dal krásný a spokojený život.