Pilotem RAF náhodou

Podplukovník Alois Dubec

Narodil se 28. června 1923 ve Vlachově Lhotě, kde prožil dětství spolu se svými sourozenci. Jeho nejstarší bratr, který byl za První republiky četníkem, byl jeho velkým vzorem, stejně jako učitel Janečka, jenž byl velkým vlastencem a byl během druhé světové války popraven.

Jelikož byl jeden z ročníků totálního nasazení, stal se členem vládního vojska. Jeho cesta pak během několika dalších let vedla od italských partyzánů přes československou armádu ve Švýcarsku až k RAF, kde se z něj stal pilot.

Poté se vrátil do své vlasti, avšak kvůli okupaci emigroval zpět do Švýcarska a prožil tam přes dvacet let svého života. Od Sametové revoluce se do Česka vracel a roku 1996 zde znovu žije.

Není třeba mnoha dalších slov, protože pan Dubec svou životní cestu barvitě popsal v rozhovoru.

Galerie
Pomník Stanislava Janečky, který byl Dubcovým vzorem, ve Vlachově Lhotě
Pomník Stanislava Janečky, který byl Dubcovým vzorem, ve Vlachově Lhotě
Udělení Zlaté hvězdy
Udělení Zlaté hvězdy

Propouštěcí doklad z RAF
Propouštěcí doklad z RAF
Osvědčení účastníka národního odboje
Osvědčení účastníka národního odboje

Pan Dubec ve slavnostní uniformě
Pan Dubec ve slavnostní uniformě
Alois Dubec pilotním žákem RAF
Alois Dubec pilotním žákem RAF

Alois Dubec příslušníkem Vládního vojska
Alois Dubec příslušníkem Vládního vojska