Příběh jednoho drogisty

František Lesák

Narodil se v Praze dvěma nezletilým rodičům, a tak zůstal se svou sestrou v nalezinci. Když už byli oba s rodiči, museli střídavě bydlet u prarodičů matky i otce. Rodiče pracovali v chemickém průmyslu, v Dejvické firmě pana Vaňka, a často nosili práci domů. Poblíž Divoké Šárky, kde vyrůstal a jako malý chlapec si hrál, se několikrát setkal s panem prezidentem Masarykem, který s ním dokonce i poklábosil. Před válkou, na schůzích národních socialistů, kterých se účastnil jeho otec, poznal Miladu Horákovou. Mj. se pan František stal i svědkem vypálení Lidic.

Tak jako mnoho vlastenců, tak i pan Lesák byl svědomitým sokolem. Díky rodičům mohl nastoupit do farmaceutického učení v téže firmě jako oni. Po vyučení začal pracovat v medicinální drogérii, kde vyráběl a prodával různé léky, včetně opia, a kde získal mnoho životních zkušeností, především od svého pana šéfa, a díky kterým pomohl i zachraňovat životy. Období protektorátu bylo obtížné pro každého a nikdo se nechtěl smířit s nacistickou okupací, ani pan František. Ten, aby se vyhnul nuceným pracím, se oženil. A aby toho nebylo málo, tak si schválně způsobil žaludeční zánět. Vyhnul se tím nasazení v cizině, nicméně i tak jej pracovní úřad nasadil na Ruzyňské letiště, kde pracoval až do konce války. Protože, naneštěstí, letadlech a vybavení určenému k opravě nic nevěděl, hrozil mu koncentrační tábor za sabotáž. Nakonec byl ale přeškolen na zámečníka a klempíře, a tak mohl pracovat. Nejednou se pan František musel krýt před spojeneckými nálety na letiště. Když vypuklo pražské povstání, zřídil v garáži rodinného domu provizorní ošetřovnu, sám obstaral veškeré vybavení, léky a ostatní materiály, dokonce i 2 sestřičky. Pomohla mu k tomu povolení, protože byl jakýmsi evakuačním vedoucím čtvrtě.

Po válce vedl drogerii a založil Sportovní klub Staré město. Znovu se oženil v roce 1949. Drogerie však neměla odbyt a proto ji byl nucen zavřít. Namísto toho šel budovat chemickou firmu v Ústí nad Labem. Za komunistického režimu se staral o německou rodinu. Posléze byl donucen pracovat v elektrárně. V letech 1953-72 působil jako referent v Jednotě, nebyl ale ve straně a tak byl přeložen zpět do skladu. Pan František Lesák je tvrdým odpůrcem komunismu, který mu krom jiných ran uštědřil i tu nejtvrdší – jeho syn byl zastřelen komunistickou policií.

Ale i po tak bouřlivém životě si nyní pan František užívá zaslouženého důchodu.

Galerie
Pan Lesák se svou první ženou Pokyny pro evakuaci
Vysvědčení pana Lesáka Pan Lesák jako mladík
Potvrzení o účasti na národním boji za osvobození Křestní list pana Lesáka
Pan František Lesák během natáčení