Dětství 85leté prababičky

Moje prababička se narodila 8. 5. 1930 v malé vesničce. Jmenuje se Marie Čepilová. Za svobodna Snášelová. Její manžel se jmenoval Vladimír Čepil. Měla 6 sourozenců, byla z nich nejstarší. Její maminka se narodila roku 1904. 1. Světová válka začala roku 1918 a trvala 4 roky. V té době nebylo moc jídla tak lidé jedli kůru ze stromů. Chodily za mlynářem, aby jim dal mouku , ale on je šidil a sypal jim do pytle sádru a kvůli tomu hodně lidí zemřelo. Její rodina měla doma krávu. Všechno se muselo dělat ručně, protože žádné stroje nebyly.

2. Světová válka začala za dvacet let po narození prababičky. Maminky posílali své děti do Německa, aby se tam o ně starali. Nebyla tam voda. Přicházeli tam němci v čele byl Hitler. Bylo tady hodně němců a málo se mluvilo česky. Ve Starém Městě byli samí němci ani jeden čech. V Dětřichově byl jeden čech. Němci chtěli být ve vesnicích starostmi a zakládali německý podniky. Jedna paní jí říkala, že když jí někdo řekne Moravská Třebová tak je jí zle. Byla stará jako moje prababička a říkala jí, že zažila jak sem přicházeli němci a vše ničili. V Mor. Třebové bylo hodně škol tak sem přicházeli cizinci a studovali zde. T.G.Masaryk věděl, že to takhle nesmí být a myslel si, že za chvíli přijde válka. Vytvořil kasárny pro české vojsko. Němci se stáhli balí se utekli do Svitav. Kolem roku 1938 se němci vrátili. Chtěli válku. Prezident Beneš měl za ženu Haničku z kterou neměl žádné děti měl ji hodně rád. Válka začala, největší bunkr se jmenoval Hanička po manželce Beneše. Byli i menší bunkry. Její strýc musel taky do války, ale nebyl zdraví tak se staral o koně. Za 14 dní se strýc vrátil. Bylo ji 8 let. Válku jsme vyhráli!!! Zradila nás Anglie. Francie nám pomáhala. Němci se sem začali stěhovat a ničili vše české věci. Slovensko se od nás odtrhlo a byli jsme sami Čechy a Morava. Byl protektorát Čechy a Morava. V té době chodila prababička do Obecné školy. Byla v 8. třídě. Hitler začal chodit do škol a zrušil některé předměty. Umřel jí kamarád Sokol, ředitel Měšťanské školy. Musela přejít do Měšťanské školy. Když vycházela školu bylo jí 13 let. A hned musela jít do práce. Rodiče jí našli práci v Prostějově. Šila v továrně kalhoty pro německý vojáky. Ubytování měla daleko od práce, až na konci Prostějova. Měla strach, že jí zabijí němci, protože lítali často letadla a házeli bomby. Nejvíce v Praze a Plzni. Přepadávali vlaky a ničili koleje, proto lidé umírali. Koleje ničili mladí chlapci. Když už nemusela pracovat jela domů vlakem. Seděla jsem před osmi mladými němci. Vlak začal zastavovat. Na jedné straně vlaku byl les a na druhé rybník. Ve vlaku mladí němci začali střílet. Bojovníci začali střílet a řekli němci ven, ale nikdo ven nešel, potom vystrčil mladý blonďatý čech hlavu z vlaku a bojovníci ho zastřelili. Němci se báli a radši utekli. Šli přeplavat rybník. Bojovníci do studené vody začali házet granáty a němce to roztrhlo. Jeden kluk jí řekl pojď se mnou utečeme. Vlakami jezdili za potravou měnili ji za oblečení.

Lítali tam ruský parašutisti, když to němci zjistili začali po nich střílet. Jen jeden přežil. Hodně dlouho byl schovaný v jámě, protože ho němci neustále hledali. Našla ho zdravotní sestra vzala si ho domů a tam se o něj starala a musela mu uřezat pár prstů. Nakonec přežil a vrátil se zpět do Ruska. Tábor dětí se stal táborem hrůzy němci jim tam uvařili brambory a pak jim je házeli na zem a kdo si co chytil mohl to sníst.

Ruský chlapec byl přidělen na výchovu českým starým manželům byl na ně velice hodný. Staral se o ně. Když byl konec války starý manželé se chlapce zeptali co by si přál za odměnu, že se o ně staral. Přál si aby se mu vrátila jeho maminka. Manželé to zkusili a šli do koncentráku a vzali maminku. Byli tam i další lidi a prosili je ať je vezmou sebou.

S otcem kopala řeku když náhle přijelo malé auto a zastavilo proti nám. jeli až do lesa. Za chvíli se ozvali 2 rány, až odjelo auto otec se tam chtěl jít podívat ona ale nechtěla tak tam šel otec sám. Když přišel domů povídal nám, že tam byli zastřelení 2 mladí chlapci, byli krásně oblečení.

Galerie
Prababička
Prababička
Prababička
Prababička

Prababička
Prababička