Příběh mého pradědečka pana Antonína Keprta

Když občas bloumám po městě s rodiči, tak se občas zastavíme na Mariánském náměstí před Orlovnou, na které je černá mramorová pamětní deska se jmény. Tatínek mi vždycky připomene, že jedno z nich, Antonín Keprt, je můj pradědeček. Ale o to, jak to s ním vlastně bylo, mi musela popsat moje babička, která si na to ve svých 85. letech pamatuje. Trochu ji mrzelo, že se o to zajímám až teď, když jí už paměť tak dobře neslouží, ale myslím, že mi řekla všechno podstatné.

Babička se narodila v roce 1930. Její rodiče byli učitelé v Jalubí. Otec, Antonín Keprt, byl před válkou členem tělocvičného spolku Orel, a cvičil v Jalubí s mladšími žáky. Protože pradědeček byl velký vlastenec, a před válkou byl důstojníkem v záloze a měl hodnost poručíka, tak už před německou okupací v roce 1939 byl pořád někde mimo domov na schůzích, o jejichž náplni neměla rodina ani ponětí. Jak se rodina dozvěděla potom po válce, byl členem odbojové skupiny , kterou založili někteří členové Orla. To bylo pro rodinu osudové. V květnu 1941 vtrhlo do školy Gestapo a pradědečka zatkli přímo ve vyučování. Moje babička byla u toho, chytila ho kolem krku a nechtěla ho pustit. Odtrhli ji, že však se vrátí. Nevrátil. Potom Gestapu udělalo doma prohlídku, ale pradědeček byl opatrný a doma žádné dokumenty naštěstí neměl. Několik dní byl potom vězněn v Uherském Hradišti, potom byl odvezen do Brna , a v Kaunicových kolejích odsouzen stanným soudem a odvezen do koncentračního tábora v Mauthausenu. Tam v dubnu 1942 , týden po svých čtyřicátých narozeninách zemřel. Zbytek rodiny hlídalo Gestapo až do konce války.

Po válce dostal praděda Válečný kříž.

Galerie
Antonín Keprt - foto č.2 Antonín Keprt - foto č.1
Čs. válečný kříž Antonína Keprta Udělení Čs.válečného kříže prezidentem republiky
Úmrtní list Antonína Keprta Poslední slova Antonína Keprta
Záznamy z koncentračního tábora Mauthausen Potvrzení z Památníku Mauthausen
Překlad rozsudku Antonína Keprta Rozsudek Antonína Keprta
Památník v obci Jalubí na budově Obecního úřadu Detail památníku v Uherském Hradišti - Orlovna
Památník v Uherském Hradišti - Orlům padlým za svobodu vlasti - Orlovna