SADISTICKÉ KŘÍŽE v Kamenickém Šenově: (Odkaz Karla Vejskala)

V roce 1947, po válce proti Němcům, se K.Vejskal přistěhoval do Kamenického Šenova. Od této světové války až do sametové revoluce: r.1989 tu platilo, že Kříže s umučeným Ježíškem chátraly rezly a odstraňovaly se – coby nechtěnné křesťanské a náboženské symboly, –  ………     ( které znázorňují rituální mučení oběti, objetování a vraždu člověka na KŘÍŽI ), poněvadž tu po válce proti Němcům na příštích 50 let v Kamenickém Šenově  byl Marxismus a Komunismus a KRUCIFIXY, (Kříže) se šenovským soudruhům „nehodily“.  Od té doby je slovo Krucifix nejhorším klením a nadávkou.

Po sametové revoluci, po roce 1989 se však občané obrátili a KŘÍŽE se opravovaly, natíraly zlatem a stavěly se nové a další a další. Ale proč toto ?  Šenováci  podporují stavěním KŘÍŽŮ   politické trafikanty,  kteří to mají jako zaměstnání –  (  Na hřbitovech KŘÍŽE – to je něco jiného, tam jsou Krucifixy – coby standarta vítězství – že zvítězila Smrt nad člověkem: hurá, další Ježíš Kristus – KŘÍŽ – na hřbitově.) Ale ve městě Kamenický Šenov  na každých 350 metrech visí teď zlatý trpící a mučený  Ježíšek umírající v bolestech na Kříži.

Pan Karel Vejskal mi vypravoval, že KŽÍŽE jsou pozůstatek po Středověku, kdy se nepohodlní lidé, respektive opuštění a osamocení lidé – ztracené a zatoulané ovce – muži a ženy, hřebíky přibíjeli za ruce a za nohy pro výstrahu ke zdi, ke stromům nebo ke Kříži a  těmto mučeným a vražděným lidem byly sadisticky veřejně na náměstích zaživa vypichovány oči, lámány kosti, kleštěmi vytrhávány kusy masa a nehty, byli biti, užezávány orgány byli páleni ohněm, řezné rány ostrými nástroji na kůži,  drtili a lámali jim ruce, a kosti svěrkama, byli natahování a trháni, anebo byli ti lidé upalováni zaživa na ohni (ČARODĚJNICE) – tito mučedníci byli pro vládnoucí církev a stát označováni jako  tzv. Ježíšové Kristové a mučením z nich byli tzv. vymítáni Ďáblové. Bylo jich na kříži za historii několik milionů. Do dneška si různé „věřící“ organizace při jejich bohoslužbách na památku rituálně pijí Ježíšovu KREV a jedí Ježíšovo MASO (tělo) – tzv. podobojí. Tyto sadistické orgie a popravy se děly na náměstích na veřejnosti pro výstrahu. Prostý lid  byl pak poslušnější a následoval církev a vládnoucí vrchnost. KŘÍŽE nahánějí strach.

Tito  Organizátoři maji i v současné době HLAVNÍ  HESLO, že :“Ježíš Kristus umřel (prolil krev) za odpuštění jejich vin a hříchů, že vzal na sebe svou mučednickou smrtí na Kříži – hříchy celého Světa.“  Podobnou funkci měl za války před 70-ti lety i německý Haken-Kreuz – Hákové kříže za války na praporech, na úřadech, na státních budovách v České republice, na stejnokrojích a uniformách činovníky zbavovaly odpovědnosti a zákonů a pak si oni mohli si dělat co chtějí.  Pak Češi lépe poslouchali Němce a  Hitlera a případně Čechy – zrádce. Znamenalo to: „…buďto poslouchej a následuj, anebo budeš zabit…“….. a tak ovečky byly hodné.

Rituální upalování ČARODĚJNIC se v Kamenickém Šenově uskutečňuje po sametové revoluci 1989 doposud a stále věřejně i v současné době.

Velikonoce, den,  kdy byl ktvavě a sadisticky zavražděn a kdy byl ukřižován a umučen „Ježíš Kristus“ ( Boží syn) – Velký pátek je doposud největším a nejvýznamějším Českým státním SVÁTKEM ze všech ostatních dní. To je naprosto skandální skutečnost pro Českou republiku – oslavovat násilné a sadistické  mučení a  vraždu člověka – BOŽÍHO  SYNA  ??????

Ota Vejskal

 

Karel Vejskal

Pan Karel Vejskal se narodil v r.1929 v Jugoslávii v rodině Čecha a Polky, kteří se tam přestěhovali asi o 100 let dříve a podnikali tam jako zemědělci. V II.sv. válce, před 70-ti lety, pomáhal Karel Vejskal v horách partizánům v boji proti Němcům - Fašistům. Po válce se 5 "dětí" z Vejskalů přestěhovali z Jugoslávie zpátky do Čech . Pan Vejskal bydlel se svou rodinou v Kamenickém Šenově. Pracoval jako dělník. Umřel ve svých 60-ti letech v Praze.

Galerie
Po sametové revoluci 1989 rostou sadistické Kříže v Kam.Šenově jako houby po dešti
Po sametové revoluci 1989 rostou sadistické Kříže v Kam.Šenově jako houby po dešti
Sadistické Kříže rostou po sametové revoluci 1989 v Kamenickém Šenově jak houby po dešti
Sadistické Kříže rostou po sametové revoluci 1989 v Kamenickém Šenově jak houby po dešti

Mučednické Kříže s přibitým člověkem rostou po sametové revoluci 1989 v Šenově jak houby po dešti
Mučednické Kříže s přibitým člověkem rostou po sametové revoluci 1989 v Šenově jak houby po dešti