Pořádající organizace

Post Bellum, o.p.s.

Sněmovní 7, 110 00  Praha 1

Post Bellum je nezisková organizace, která od roku 2001 zaznamenává svědectví pamětníků 20. století — válečných veteránů, bývalých vězňů koncentračních táborů, politických vězňů, disidentů, ale i komunistů, agentů StB a také „obyčejných“ lidí, kteří se stali svědky významných událostí. Sbírka těchto svědectví je přístupná nawww.pametnaroda.cz a obsahuje přes 3000 vyprávění pamětníků zaznamenaných v rámci 40 nahrávacích projektů 27 institucí ze 14 zemí Evropy.

Vzpomínky pamětníků se snažíme vyprávět různými způsoby dál, a to především mladým lidem. Vytváříme aplikaci příběhů pro chytré mobilní telefony. Podílíme se na dokumentárním rozhlasovém cyklu Příběhy 20. století, udíleme Ceny Paměti národa, pořádáme besedy pro studenty, pro učitele dějepisu jsme vytvořili interaktivní výukový portál, organizujeme výstavy a vydáváme odborné publikace, ale i komiksové knihy a animované filmy.

Pokud vás naše práce zajímá, chcete zůstat v kontaktu a zároveň nám pomoct, vstupte do Klubu přátel Paměti národa.


PANT, o.s.

Nábřežní 1272/2a, 725 25  Polanka nad Odrou

Společnost je zavalena informacemi. Usilujeme o to, aby ty skutečně důležité nezapadly.

Posláním občanského sdružení PANT jsou vzdělávací či výukové aktivity v oblasti moderních dějin, dokumentární filmová tvorba, rozvíjení historického poznání a mapování dějinné paměti v českém, středoevropském a evropském kontextu.

Vlajkovou lodí našeho sdružení je vzdělávací portál pro učitele, studenty a žákyModerní dějiny.cz, který jsme uvedli do života v září roku 2009. Intenzivně spolupracujeme se základními, středními i vysokými školami, historickými a politologickými ústavy, archivy, pamětnickými sdruženími i dalšími nevládními organizacemi podobného zaměření.

Na mezinárodním poli rozvíjíme plodnou spolupráci se vzdělávacími institucemi, školami a historickými pracovišti v Polsku, Maďarsku a na Slovensku.