Kde najít vhodného pamětníka, téma soutěžního příspěvku?

Zajímavé příběhy jsou všude kolem nás, jen je třeba umět je najít.

  • Objevte příběh své rodiny – ptejte se příbuzných na jejich životní příběh. Lidé s fascinujícím osudem mívají často pocit, že nic zase tak zajímavého neprožili nebo že se o jejich minulost nikdo nezajímá, nechtějí se vnucovat. Nebojte se zeptat na celý příběh, od zážitků z dětství. Ať už uslyšíte vyprávění nevšední nebo prosté, určitě stojí za vyslechnutí. Vyprávět můžete ale i vy sami dětem, vnoučatům, či známým.
  • Natočte vyprávění lidí, kterých si vážíte – využijte soutěž jako příležitost oslovit a osobně si popovídat s člověkem, kterého si vážíte.
  • I místa mají své příběhy – znáte místo, které je spjato se zajímavým příběhem? Ptejte se lidí, kteří v jeho okolí bydlí, a sestavte např. pamětnickou mozaiku.
  • Požádejte o pomoc instituce – zajímavého pamětníka vám doporučí např. místní pobočka Konfederace politických vězňů, Československé obce legionářské,Českého svazu bojovníků za svobodu, regionální muzea a další.