Soutěžící

  • Soutěž je určena pro každého občana České a Slovenské republiky od 13 let.
  • Zúčastnit se mohou jednotlivci nebo soutěžní týmy. V případě účasti soutěžního týmu, nemusí všichni členové spadat do stejné věkové kategorie – soutěžní příspěvek bude hodnocen v kategorii, do které spadá nejstarší člen soutěžního týmu.
  • Registraci musí účastník / tým provést elektronicky přes internet vyplněním registračního formuláře na webu soutěže a odsouhlasením pravidel.
  • Soutěže se nesmí zúčastnit organizátoři soutěže, smluvní spolupracovníci organizátorů – interní a externí autoři (např. redaktoři, dokumentaristé Post Bellum a Pant) a jejich rodinní příslušníci.

Soutěžící se účastní v jedné z následujících kategorií podle svého věku.

  • 13‒15 let (orientačně žáci 8. a 9. tříd základních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií)
  • 16‒18 let (orientačně studenti středních škol)
  • starší 19 let (dospělá veřejnost)