Soutěžní příspěvek

Soutěžní příspěvek musí být zpracován autorsky. Je zakázáno kopírovat (kompilace, plagiátorství). Použití zdrojů musí být v textech uvedeno. Soutěžní příspěvek musí v elektronickém formuláři na www.pribehy20stoleti.cz povinně obsahovat:

1. Popis příběhu pamětníka / pamětníků – text, maximálně 10 000 znaků včetně mezer

Textové zpracování nahrávky pamětníka považujeme za nejdůležitější část vaší práce. Textová část by v žádném případě neměla být pouhou anotací nahrávky. Pokuste se co nejpřesněji popsat příběh pamětníka, vyhněte se ich formě. Využívejte citace, ale není vhodné vaše textové vyprávění založit na přepisu nahrávky. V textu potlačte nic neříkající fráze, zbytečná, tzv. vatová, slova.

Snažte se maximálně využít povolený rozsah textu (10 000 znaků). Rozhoduje autenticita, pečlivost při zpracování, objevnost, srozumitelnost a výstižnost.

Komise bude při hodnocení klást důraz na:

 • historickou faktičnost
 • srozumitelnost a poutavost
 • zasazení příběhu do širších souvislostí
 • úroveň literárního zpracování
 • stylistiku
 • gramatickou správnost

2. Audio nebo videonahrávka pamětníka / pamětníků

Audio nahrávka — formát MP3 nebo OGG; maximální velikost 300 MB. Pro audio doporučujeme např. Zoom H1, ale můžete využít i své chytré mobilní telefony, tablety či jiné přístroje s kvalitním zvukovým záznamem. Délka nahrávky není rozhodující, doporučujeme nechat pamětníka vyprávět své celoživotní vzpomínky. Minimální stopáž nahrávky je 30 minut, průměrná stopáž 1‒3 hodiny.

Videonahrávka — zasílejte poštou na adresu: Příběhy 20. století SOUTĚŽ, Post Bellum, Sněmovní 174/7, Praha 1, 118 00. Nosič (pouze CD, DVD nebo flash disk) s nahrávkou musí být viditelně označen identifikačním kódem, který vám přidělíme během registrace (naleznete ho na vašem soutěžním účtu). Aby nahrávka mohla být považována za přijatou, bude v případě poštovního doručení rozhodující datum poštovního razítka na obálce (nejpozději 31. března 2017).

Pamatujte, že se jedná o rozhovor, pamětník tedy nemůže natočit sám sebe. Je také možné, aby pamětník ve svém vyprávění mluvil i o jiných osudech, například příbuzných, primárně jde však o jeho výpověď. Nemělo by se jednat o cizí příběh zprostředkovaný druhou osobou.

Nahrávku, prosím, nijak neupravujte, jedná se nám o syrový autentický needitovaný (nesestřihaný) záznam výpovědi, včetně kladených otázek! Na začátku záznamu poproste pamětníka, ať se představí a řekne, kdy a kde se narodil, uveďte datum a místo pořízení záznamu. Nechte pamětníka vyprávět, ideálně chronologicky, jeho příběh. Do nahrávky „umělecky“ nezasahujte (vložení hudby, atd.) a vyberte si pro nahrávání vhodné místo bez rušivých zvuků z okolí. Nesnažte se z nahraného vyprávění vytvořit rozhlasový nebo televizní dokument Příběhy 20. století.

Při hodnocení bude komise posuzovat:

 • způsob kladení otázek a jejich logiku
 • připravenost a empatii tazatele
 • autenticitu
 • délku a bohatost vyprávění
 • technickou kvalitu záznamu (např. rušivé zvuky z okolí, hlasitost, srozumitelnost)

Doporučujeme vám prostudovat si Metodiku-záznamu-rozhovoru-s-pamětníky-p20s a Rady-pro-porizeni-nahravky-a-zpracovani-textove-casti-prispevku.

3. Fotodokumentace příběhu pamětníka / pamětníků 

Obrazové soubory ve formátu JPG (doporučené rozlišení 300 DPI). Jsou míněny současné fotografie a skeny dobových fotografií pamětníka, popř. archivní dokumentace, deníky apod. Fotografie obsahují popisek: kdo je na fotce, rok vzniku atp. Je nutné přiložit minimálně jednu současnou fotografii, doporučený rozsah 3-15 souborů.

Hodnotitelé budou posuzovat kvalitu a vhodnost obrazového doprovodného materiálu: výběr a množství fotografií či skenů dobových dokumentů, obrazovou kvalitu a popis obrazových materiálů.

4. Souhlas pamětníka 

Textový dokument, který si stáhnete zde: Souhlas-pamětníka_p20s  nebo v soutěžním formuláři na www.pribehy20stoleti.cz. Vytiskněte si ho pro jistotu ve více kopiích. Každý, koho vyzpovídáte, musí podepsat tento dokument. Pamětník v něm souhlasí, že jeho příběh může být součástí soutěže, vzdělávacích projektů a příběh případně můžeme publikovat. Originál Souhlasu naskenujte a sken dokumentu (ve formátu PDF nebo JPG) uložte v soutěžním formuláři. Originál podepsaného Souhlasu pak zašlete poštou na adresu: SOUTĚŽ Příběhy 20. století, Post Bellum, Sněmovní 174/7, Praha 1, 118 00. Aby Souhlas mohl být považován za přijatý, bude v případě poštovního doručení rozhodující datum poštovního razítka na obálce (nejpozději 31. března 2017).

V případě, že nahraný pamětník již nežije, potřebujeme vaše čestné prohlášení, že vzpomínky mohou být publikovány a že s tím souhlasí i nejbližší žijící příbuzní (vzor je ke stažení vedle klasického pamětnického souhlasu v soutěžním formuláři na www.pribehy20stoleti.cz).

5. Stručný životopis pamětníka 

Text v maximálním rozsahu 1500 znaků, ve kterém shrnete pamětníkovu životní dráhu, v několika krátkých větách zmíníte charakteristické body jeho života. Začněte nejstaršími událostmi a postupně přejděte k novějším. Zaměřte se na podstatné věci, dbejte na dodržování chronologie. Neuvádí se v něm citáty. Životopis musí obsahovat datum narození, pokud ho znáte.

Komise posoudí věcnou přesnost, srozumitelnost, přehlednost, stylistickou kvalitu.

6. Vytipování zajímavých pasáží nahrávky

Zde vyberte nejzajímavější část nahrávky  (30 vteřin až 2 minuty), která obstojí samostatně. Vhodná je třeba historka nebo dramatická událost ze života pamětníka. Do soutěžního formuláře uveďte, ve které části nahrávky se daná sekvence nachází, například 01:30:25 – 01:31:22. Každou ukázku přepište dle vzoru, navrch by měla mít srozumitelnost a čtivost, nejedná se o doslovný přepis.

Řiďte se následujícím příkladem: Přepis-klipu

Na váš soutěžní účetní účet můžete uložit maximálně tři sekvence.

Hodnotit se bude výběr vhodné ukázky k ilustraci osobnosti pamětníka, zvukové zpracování, kvalita přepisu.