Ve stínu režimu
Vít Mužík

„Doznávám, že jako aktivní příslušník SNB zapojil jsem se s Radoslavem Lenartem, rovněž příslušníkem SNB…