Československý Němec, který nechtěl do SS aneb Příběh Alexandera Stefanescua

Československý občan Alexander Stefanescu s německými a rumunskými kořeny vyvinul značné úsilí, aby se vyhnul službě v SS.

https://croaod.cz/download/2d15bc50-b5ee-34f9-93d3-17942f16c2fc.mp3