Cílová stanice: Národní divadlo

Cenu Paměti národa za rok 2012 obdržel válečný veterán Josef Holec, terezínská vězenkyně Eva Roubíčková, sestřenice Ilsa Maierová a Markéta Nováková, které přežily deportaci do Osvětimi, skauti a odbojáři Leopold Färber a František Zahrádka, vězenkyně českých komunistů Helena Šidáková a disident František Stárek, vydavatel samizdatového časopisu Vokno.

https://croaod.cz/download/72c95e57-7f99-3d78-85c4-1b4c39b7e9bb.mp3