Heydrichiáda – příběh Jany Nitkové-Vávrové

Jana Nitková-Vávrová ztratila za Heydrichiády v roce 1942 oba rodiče. Libuše Chourová a Lidmila Daňková byly za války internovány v Malé pevnosti v Terezíně.

https://croaod.cz/download/7df76070-7ab6-34a3-a839-d732c4af7c3d.mp3