Jiřina Petřková, sestra kněze, který ukrýval Gabčíka a Kubiše

Příběhy statečnosti spojené s atentátem na říšského protektora Reinharda Heydricha.

https://croaod.cz/download/d64f0bf3-60fa-3533-9b16-0a65a6e6753d.mp3