Komunista, který chtěl začít nový život na Západě

Čestmír Vaško byl komunista, vedl JZD a pracoval v podniku Průzkum půd. Po okupaci v roce 1968 emigroval do západního Německa. Doma nechal ženu a čtyři děti, ale když je nenechali odjet za ním, vrátil se v roce 1977 zpátky do země za rodinou.

https://croaod.cz/download/0bf33fe0-d4cd-381f-8ae0-2ab3d0e02c6c.mp3