Laskavý Sedláček by se nám smál II.

Bojoval proti nacistům, po únoru 1948 upadl v nemilost a devět let strávil v komunistických kriminálech a lágrech. Druhý díl příběhu Tomáše Sedláčka.

https://croaod.cz/download/265a1136-bbb0-3721-8eac-cae7376bc66e.mp3