Mohli Češi vědět, co je čeká pod vládou KSČ?

Co vedlo tisíce lidí k příchylnosti ke komunistické straně a k Moskvě? Měli k dispozici dost informací? Mohli tušit, jaký bude život v sovětské kolonii?

https://croaod.cz/download/84a92962-9bc6-3ca0-9efb-44980160ca64.mp3