Můj bratr byl u STB, já u americké CIC

Vojtěch Klečka za války s bratrem vozil z Československa různé nacistické dokumenty a předával je sovětské straně. Kdyby na to Němci přišli, byl by bez milosti popraven.

https://croaod.cz/download/b06f9bc6-5450-3c3d-99cf-b1fc817e8162.mp3