Nepudu domu, mám u vrat volhu aneb Příběh Jindřicha Tomeše a Carole Paris II.

Příběh severočeského signatáře Charty 77 a uprchlíka z Československa Jindřicha Tomeše.

https://croaod.cz/download/d060b195-9a87-3008-80cd-1aa81c873e7b.mp3