Přežil jsem Dong Khe! říká jeden z posledních žijících vojáků francouzské cizinecké legie

V dokumentu uslyšíte vyprávět Otakara Haška, Rudolfa Němčeka a Ervína Páleše, bývalé vojáky francouzské ciznecké legie.

https://croaod.cz/download/48c723bd-b24b-3069-af35-9836ab8f026d.mp3