Učitel hudby Karel Růžek

Příběh vypráví Karel Růžek, učitel dechových nástrojů na ZUŠ Ledeč nad Sázavou. Hudbě zasvětil celý život.

Narodil se v roce 1930 na malé vesnici Kamenná Lhota u Ledče nad Sázavou. Jeho rodina zde měla statek s polnostmi. Jako dítě hodně pracoval na poli i se zvířaty. Do života rodiny velice negativně zasáhla násilná kolektivizace. Ztráta těžce vybudovaného hospodářství zasáhla zejména jeho tatínka.

Už od dětství se Karel Růžek věnoval hudbě. Učil se hře na housle a na pozoun. Postupně si osvojil i další hudební nástroje například klavír, pikolu či klarinet.

Hudbu začal učit v Praze a v Ledči nad Sázavou. Byl jedním ze zakladatelů a dlouholetým učitelem Hudební školy hlavního města Prahy ve Voršilské ulici (dnes Komenského nám.). Vedl dechové orchestry i komorní seskupení, pořádal setkání dechových orchestrů v Ledči nad Sázavou. Učil mnoho žáků, z nichž někteří se ve svém oboru proslavili.

V Kamenné Lhotě založil rodinu a se svou manželkou vychoval dvě děti. Celá rodina Karla Růžka se věnovala a věnuje hudbě. Dcera hraje na flétnu a syn (povoláním lékař) hraje na varhany. Všech 6 vnoučat se také věnuje hudbě. Například vnuk Vítek se učí na ledečské ZUŠ hře na klarinet a vnuk Václav hře na klavír na havlíčkobrodské ZUŠ. Václav již zaznamenal několik úspěchů, například získal hlavní cenu v soutěži Mladý pianista Jihlava 2013.

Pan učitel Karel Růžek je stále aktivní a učí na ledečské ZUŠ.

Galerie
Karel Růžek diriguje dechový orchestr ZUŠ Ledeč nad Sázavou, Ledeč nad Sázavou 2011 Antonín Pecha, jeden z žáků Karla Růžka
Karel Malimánek, hráč na tubu a jeden z žáků Karla Růžka Karel Růžek diriguje dechový orchestr ZUŠ Ledeč nad Sázavou, Ledeč nad Sázavou 2011
Rodiče a sestra Karla Růžka Rodina Karla Růžka
Rodina Karla Růžka Maminka, teta a bratr Karla Růžka
Tatínek Karla Růžka v Kamenné Lhotě Maminka Karla Růžka na statku v Kamenné Lhotě
Miroslav Růžek, velvyslanec v USA a ve Velké Británii, bratr Karla Růžka Karel Růžek v učebně dechového orchestru ZUŠ Ledeč nad Sázavou, 2013
Žáci Karla Růžka, v popředí vnuk Vítek, 2011 Den hudby na ledečském náměstí 2011, Karel Růžek řídí dechový orchestr ZUŠ Ledeč nad Sáz.
Karel Růžek přestavuje stodolu v Kamenné Lhotě na zkušebnu dechového orchestru Rok české hudby 1974, Karel Růžek řídí ledečský dechový orchestr na vystoupení v Praze
Rodiče Karla Růžka na svém hospodářství v Kamenné Lhotě u Ledče nad Sázavou