Svědectví o původu všeho zla ve 20. století! Příběh pamětníka Oty Vejskala

V r.1987 se OV dostal svými sportovními výkony na vojnu do Střediska vrcholového sportu v Plzni(cyklistika)-trénoval ho tam i Antonín Bartoníček. Vyjel si hned v tom roce Mistrovskou třídu a byl na konci celoroční soutěže v ČSSR 4. Měl na to se dostat do reprezentačního družstva na Závod Míru nebo Mistrovství Světa, jenže OV byl odeslán vedením voj. útvaru do Plzeňské vojenské nemocnice, kde mu doktor soudruh Macharáček udělal biopsii ledvin a potom ho poslali do civilu a opakovaně mu v ČSSR hrozili zákazem sportu. A tak si zažádal v ČEDOKU o zájezd do Švýcarska, kde v r.1982 vystoupil z autobusu a zůstal tam. Našel si práci a ubytování ve městě Báden v restauraci Alte Bruecke, myl nádobí, uklízel pomáhal v kuchyni a učil se řeč. Posléze si koupil kolo a když se dobře umístil na tréninkovém závodu v Bruggu, přišli za ním novináři a ptali se ho, co má ve Švýcarsku v plánu. OV odpověděl, že zvítězí coby politický emigrant v závodě „MISTROVSTVÍ SVĚTA“ a tak že chce bojovat proti totalitě v ČSSR. Hned poté mu odebraly švýcarské úřady cyklistickou licenci z ČSSR a na následující 2 roky mu zakázaly startovat na jakémkoliv cykl. závodě na Západě. Mezitím pracoval OV již ve velkoobchodu KRISTALL s cykl. věcmi a koly coby mechanik, šofér, skladník a projektant reklam-kresby. Byl pozván do Bernu ke komisi, kde se jednalo o jeho důvodech k udělení politického asylu. Tam hned v úvodu dostal záchvat pláče a vysvětloval proč opustil domov. Že ho už jako dítě učili ve škole zpívat Internacionálu :“..poslední bitva vzplála, DEJME SE NA POCHOD, Internacionála je zítřka lidský rod !..“, že to tak vypadá jako by chtěli rozpoutat III.sv.válku, že jsou tam vojska Waršavské smlouvy, že se tam nedají kvůli totalitě číst noviny a poslouchat rádio- že všichni medializovaní -soudruzi umělci přisluhují a panáčkují komunistickému paktu (Karel Gott, Marie Rottrová, Hana Zagorová).

Když se OV vrátil z Bernu, zavolal si ho šéf a majitel obchodu -kapitalista Dolf Baltensperger a tykal mu: „..Hele Oto, u vás jsou komunisti a my tady máme Ježíše, jdi za českým kazatelem do Wettingenu na této adrese, panem Janem Štiftrem a zkus to tedy tady u nás! “ Zaplatil mu právníka, který mu měl pomoci k udělění politického asylu jenže ten mu řekl: „Musíš na úřadech !! LHÁT !! jako to dělají všichni ostatní co tu chtějí zůstat, musíš bezpodmínečně říci, že jsi v ČSSR pronásledovaný a že Ti doma hrozí vězení nebo smrt, prostě musíš lhát..!“ Farář kazatel J. Štifter OV přinutil ke zpovědi -k přiznání všech jeho hříchů, OV přiznal však jen, že jediným jeho hříchem je, že nechal v Čechách svou milou Květu(18). Na závěr zpovědi Farář řekl, že Otovi tedy pan Ježíš Kristus tyto hříchy odpouští. OV nic jiného nezbylo, než- účastnit se církevního života, poněvadž mu to nařídil Švýcarský režim. Dlouhé 2 roky se nesměl ůčastnit žádného cyklistického závodu na Západě. Nesměl cestovat do zahraničí. Po 5 měsících OV věřící vyřadili z české komunity do ryze švýcarskoněmecké podzemní(sklepní) církve „Katakomby“. Tam ho Křesťané již začali vydírat a pronásledovat, OV musel zanechat milostného vztahu se sl. Elisabeth, věřící té SEKTY ho v tom domě ubytovali, nutili OV jíst lidské maso a pít lidskou krev, kradli mu peníze a dávali mu do jídla drogy a nějaké medikamenty působící střídavě sexuální eufórie a opojení a těžké depresivní úzkostné a sebevražedné stavy, modlili se k němu že „umře za odpuštění jejich hříchů!“ OV chtěl a pak se i pokusil několikrát opustit Švýcarsko, ale vždy hoze státní hranice celníci vrátili zpátky do Švýcarska- že nemá politický asyl a -ani pas, prostě ho nepustili ven. Švýcarští křesťané najednou o OV vše věděli- nechali se informovat tajnými kanály z ČSSR, poněvadž používali hlavně při bohoslužbách vědomosti a skutečnosti, které se udály ještě za jeho 24-letého života v ČSSR do r.1982. Farář -Páter Gregor z katolického kostela v Bádenu pozval OV na kafe a tam doma ho („donutil“) k homosexuálnímu stiku. Při jednom drogově depresivním stavu se rozhodl OV vše nahlásit v Curichu na POLICII. Když se tam dostavil, dostal obrovský nával pláče a policistům vše vyprávěl a pak řekl, že má sebevražadné myšlenky ale vzápětí se opravil a řekl: „..já mám strach, že někoho zabiju!..“ Kleknul si na kolena a prosil švýcarské policisty, aby ho raději nechali u nich a zavřeli do bezpečí (do vězení), že má strach z lidí. Nato se OV policisté zeptali kde pracuje a kde a u koho je v církvi. Zatelefonovali vedoucímu církve Katakomby-(Němec), ten za chvíli přijel autem, dal OV spolkout lék-prášek (asi Valium) a OV se za 10min. uvolnil, uklidnil, rozesmál a vůdce ho naložil do auta a jeli zpět do Bádenu.

Za dva dny, když se vše opakovalo včetně pozvání vůdcem na večeři (s jedem) a následně dalšího pokusu o opuštění Švýcarska a o sebevraždu, pak OV deportovali do Psychyatrické kliniky „Koenigsfelden“, kde ho drželi od podzimu 1985.r po dobu 5 ti let- do Sametové Revoluce. V té psych.klinice pracovalo i spousta českých psychiatrů- lékařů a vydírali a trápili OV silnými léky -PSYCHOFARMAKY a NEUROLEPTIKY, podávali mu to do úst a pod přísnými tresty mu kontrolovali pusu i pod jazykem- jestli to polyká, k tomu dostával pravidelně „léky“ i injekcemi. Silné léky měly těžké vedlejší účinky vedoucí k zoufalství, bolestem, motorickým nepřirozeným pohybům, cukáním a klepáním se. Celých 8 let nedostal OV politický ASYL a až pak po revoluci ho policisté 15.6.1990 naložili do letadla a v Čechách vystoupil opět jako svobodný člověk.

Od několika desítek svědků mám již jasno kdo je původcem všeho zla na Světě. Z výpovědi paní Dr.Psych.Marie Mackové jsem se dozvěděl, že Komunismus po 2.sv.válce tedy -Východní komunistické státy a činovníci byli spojeny a propojeny tajnými kanály se Západními kapitalistickými „ANDĚLY“ a „podzemními KMOTRY“ a společnostmi Západního Kapitalistického Světa. Existovaly tajné rozhovory, úmluvy a rady mezi Východem a Západem, vzájemně si nechávali např. v Německu a ve Švýcarsku na české OBČANY od komunistů z ČSSR zasílat vyžádané informace, ale na veřejnosti byly oba hospodářsky protichůdné režimy lživě publikováni jako nepřátelské. Hlavní myšlenkou rozdělení SVĚTA byl již dávno plánovaný budoucí Světový KONFLIKT, kterými již -podle Bible- pravidelně po 4000 let- po každých 70- ti letech Bůh trestá lidi „do 5.pokolení.“ Jak se říká: „Historie se opakuje.“ A nejenom dva hospodářsky protichůdné REŽIMY, ale i Světonázorově- Komunisté kázali OPICE a práci, kapitalisté: BOHA a svobodu, ale pravdu jak to bylo a je s lidmi, to oba zamlčují. Z výpovědi pátera V.Gregora mi bylo svěřeno že tzv.: „Krucifix“ -Kříž- (jinak také v Čechách- nejhorší nadávka a klení) na kterém je ukřižovaný a umučený člověk: který je sice nevinný, ale musí zemřít mučednickou smrtí za odpuštění hříchů věřících a -tzv. Křesťanů a za odpuštění hříchů celého Světa, které budou jeho mučednickou smrtí, vymazány. Začíná to vždy tzv. Poslední večeří Páně, při které tzv.Ježíše jeden člověk ZRADÍ ! (tzv.Jidáš). Tam, při jejich bohoslužbách Křesťané požívají lidské maso a pijí lidskou krev (tělo a krev Božího syna Ježíše Krista) a děkují za to Pánubohu. A potom už následuje mučednická smrt a nemoci (rakovina) toho člověka. Podle paní Alenky Novákové tyto Krucifixy visely i za Němců v koncentračních táborech při hromadném zplynovávání lidí, za KOMUNISMU obrovské Krucifixy visely na chodbách v psychyatrických léčebnách, kde také nevinní lidé museli trpět za hříchy jiných- totalitních lékařů. Podle Kardinála Vlka pak nastane to, co Bible píše: „Né víno ale krev! Né láska ale meč! ..dva budou sít, jeden bude vzat a druhý zanechán! Dvě budou ve mlýně mlýt, jedna bude vzata a druhá zanechána! ..a pro vyvolené budou zkráceny ty dnové. Běda těhotným a těm kteříž kojí v tu dobu!“.. „po r. 2000 (až se navrší tisíc let) propuštěn budiž SATAN ze žaláře svého!“ -to píše Bible a pokračuje: „..a proto vem srp svůj a žni, neboť přišla tobě hodina žně! Ať požata jest Země! Všeliký strom, kterýž nenese ovoce dobrého vyťat a na oheň uvržen bývá, aproto proste Pána žně, neboť se přiblížilo KRÁLOVSTVÍ NEBEZKÉ! Oddělte semeno od plev, rozdělte otce proti jeho synovi, dceru proti mámě její! ..A poslední budou prvními a první budou posledními.“ V Bibli píší, že: „Mnoho bude povolaných ale málo vyvolených, ..kdož má, tomu bude dáno a kdož nemá, tomu bude odňato i to což má“. A ještě: „Krev jeho na nás za odpuštění našich hříchů!“

KRUCIFIXY -kříže s trpícími nevinnými lidmi, kteří umírají za hříchy tzv. Křesťanů- v každém městě je jich na desítky- se rozmnožily až hlavně koncem 20.stol. -po roce 1988. Pan Jan Štifter – český kazatel Svobodně evangelické církve ve Švýcarském Wettingenu mi mimo bohoslužbu (soukromě) sdělil, že nejvíce tzv.“věřících“ -a to kolem 10% na celém Světě je v dobách VÁLEK. Jinak jich tolik prý potřeba není. Tito lidé slouží oddaně naprosto všem REŽIMŮM a pobírají za to všechny společenské výhody. Podle fotografické dokumentace např. tady v Kamenickém Šenově ti samí lidé co zde v 1940.r s kyticemi vítali(y) a líbali(y) na náměstí vůdce Říše Adolfa Hitlera, pak za socialismu měli(y) funce jako soudruzi včele prvomájových průvodů pochodovali(y) se Sovětskými vlajkami, udávali(y) a rozhodovali(y) o nepohodlných občanech a teď v kapitalismu v r. 2013 jsou u vesla zase a opět ti samí lidé či jejich rodinní příslušníci. Vždy za všech dob dostanou PRÁCI, byt, funkci, astronomické majetky a fabriky za směšné ceny.

Koncem 20.stol.-v roce 1996 OV namaloval na základě jeho zážitků ze Švýcarska mimo jiné soubor 10-ti olej. obrazů -„Křižovou cestu“ kde místo chlapa na nich namaloval ženu- tzv.“Ježíšku Kristusku“. A protože se k němu zrovna chovala pokakaně zpěvačka Lucie Bílá, tak na ty OBRAZY namaloval právě jí.

OV namaloval obrazy, složil a nazpíval písně o Ježíších a napsal 2 knihy koncem 20.stol. o lidech o sobě a životě jedno velké MEGADÍLO, které se však teď v demokracii nesmí publikovat – Je kvůli CENZŮŘE v r. 2013 zakázáno publikovat. Ota Vejskal nemá práci, prostředky ani bydlení.

Galerie
Ota Vejskal - foceno 1.9.2013 - velké SVALY
Ota Vejskal - foceno 1.9.2013 - velké SVALY
Bude potopa Světa - obraz OV
Bude potopa Světa - obraz OV

Ota Vejskal - Ježíš Kristus
Ota Vejskal - Ježíš Kristus
Ota Vejskal - Ježíš Kristus
Ota Vejskal - Ježíš Kristus

OV se v blázinci ve Švýcarsku zahleděl do slečny Arlette Voegeli. V r.1992 namaloval v KŠ.-ČR. tento obraz.
OV se v blázinci ve Švýcarsku zahleděl do slečny Arlette Voegeli. V r.1992 namaloval v KŠ.-ČR. tento obraz.
OV se v r.1988 v psychyatrické klinice zamiloval do Arlette Voegeli (19 let) a namaloval 3 obrazy (zvířata znázorňují muže - nápadníky)
OV se v r.1988 v psychyatrické klinice zamiloval do Arlette Voegeli (19 let) a namaloval 3 obrazy (zvířata znázorňují muže - nápadníky)

Obraz OV švýcarští KŘESŤANÉ v r.1985 rozlámali,zničili a zahodili do odpadu
Obraz OV švýcarští KŘESŤANÉ v r.1985 rozlámali,zničili a zahodili do odpadu
O.V. zvítězil v r.1984 ve Švýcarsku v cykl. závodě nad 220 závodníky
O.V. zvítězil v r.1984 ve Švýcarsku v cykl. závodě nad 220 závodníky

Ota Vejskal v roce 2000 - foceno v Kamenickém Šenově
Ota Vejskal v roce 2000 - foceno v Kamenickém Šenově
OV v roce 1988 v psychyatrické klinice namaloval OBRAZ - koupil ho doktor za 200 SFr.
OV v roce 1988 v psychyatrické klinice namaloval OBRAZ - koupil ho doktor za 200 SFr.

Ota Vejskal v roce 1981 - coby sportovec cyklista
Ota Vejskal v roce 1981 - coby sportovec cyklista
Ota Vejskal-se v roce 1975 dostal do 10ti nejlepších cyklistů v ČSSR . Foceno v Roudnici n/L.
Ota Vejskal-se v roce 1975 dostal do 10ti nejlepších cyklistů v ČSSR . Foceno v Roudnici n/L.

Olejový obraz-Autor Ota Vejskal (ve fielové košili)v Kamenickém Šenově
Olejový obraz-Autor Ota Vejskal (ve fielové košili)v Kamenickém Šenově
 Křesťanský Krucifix je mučednický nástroj Středověku - domina Elisabeth - foceno 1984 ve Švýcarsku
Křesťanský Krucifix je mučednický nástroj Středověku - domina Elisabeth - foceno 1984 ve Švýcarsku

Mistr Světa - Ježíš Kristus (a cyklista Ota Vejskal) foceno v České Lípě asi 2005.r
Mistr Světa - Ježíš Kristus (a cyklista Ota Vejskal) foceno v České Lípě asi 2005.r
Ježíš Kristus (Ota Vejskal) jako mstitel,vyfoceno v Kamenickém Šenově asi 2005.r
Ježíš Kristus (Ota Vejskal) jako mstitel,vyfoceno v Kamenickém Šenově asi 2005.r

Na fotce je  Otou Vejskalem namalovaný Pánbůh, rok vzniku 2000, vyfocena v Kamenickém  Šenově
Na fotce je Otou Vejskalem namalovaný Pánbůh, rok vzniku 2000, vyfocena v Kamenickém Šenově

Města Baden, Wettingen a Brugg ve Švýcarsku

Vyspělá, malebná, čistotná, dokonale vymyšlená, na první pohled mírumilovná, oplývající barvami a bohatstvím- švýcarská města ležící všechny 3 v okruhu 7 km v severní části země sousedící s Německem (k hranici je to 20 km.)

ojejový obraz 1998- OV
ojejový obraz 1998- OV
Lhostejnost druhých k problémům člověka, jako v EVANGELIU - Smrt OV na objednávku
Lhostejnost druhých k problémům člověka, jako v EVANGELIU - Smrt OV na objednávku

OV byl úplně sám, opuštěn, vydírán a hnán medikamenty - výrobou úzkosti a paniky-k sebevraždě
OV byl úplně sám, opuštěn, vydírán a hnán medikamenty - výrobou úzkosti a paniky-k sebevraždě
Obraz OV:jeho příběh se odehrál na Biblické úrovni podle evangelia.
Obraz OV:jeho příběh se odehrál na Biblické úrovni podle evangelia.

Obraz OV:jeho příběh se udál na Biblické úrovni ve městě Baden
Obraz OV:jeho příběh se udál na Biblické úrovni ve městě Baden
O.V.a jeho NEÚSPĚŠNÁ výstava v Kamen.Šenově - za 3 měsíce nikdo nepřišel
O.V.a jeho NEÚSPĚŠNÁ výstava v Kamen.Šenově - za 3 měsíce nikdo nepřišel

Olejový obraz OV: Baden,město kde OV zůstal-obrazový dokument místa
Olejový obraz OV: Baden,město kde OV zůstal-obrazový dokument místa
Příběh místa

Když jsem vystoupil coby čerstvý utečenec (EXILANT) v Bádenu, byl jsem malebností měst tak okouzlen, že jsem hned následně část města Baden s kostelem namaloval olejovými barvami- viz „fotodokumentace místa“- můj obraz , který mi však lékaři v psych.klinice v závěru pobytu ve Švýcarsku ukradli ze zamčeného sklepa, takže již ho nemám.