Vystěhování z Krásenska 1944

Vyprávění dvou pamětníků Ladislava Krále a Anny Hanákové kteří jako děti zažili vystěhování z Krásenska v roce 1944.

Nejen z důvodu rozšíření vojenské střelnice u Vyškova Němci přikázali vystěhovat 33 obcí Drahanské vrchoviny, ale hlavně proto aby rozšířili kolonizační pásmo které se po tomto zákroku mělo táhnout napříč celou Moravou. Tato akce proběhla ve třech vlnách v letech 1941-1945. Krásensko bylo vystěhováno v poslední etapě ke dni 30. 6. 1944. Toto byl poslední den ke kterému nejpozději museli všichni obyvatelé odevzdat klíče od svých domů. Tyto musely být pečlivě vyklizeny a zameteny. Dobytek byl „zrekvírován“ pro armádu. Jejich stěhování nebylo snadné, povozů a aut bylo málo a mnozí z nich šli do svých nových domovů i přes padesát kilometrů pěšky. I když jejich domy a pozemky německá říše vykoupila tak cena byla hluboce podhodnocena a nikdo z nich si za tyto peníze nemohl koupit nový dům.

Po skončení války se většina obyvatel vrátila do svých vesnic které byly téměř celé zničeny. V srdcích většiny z nich zůstala dlouho nenávist ke všemu německému a dodnes jsou jejich vzpomínky živé. K nejkrutějšímu období patří rabování Besarabců chráněných četníky Schneidrem a Matýskem.

Žádný z domů v Krásensku ze kterého oba tito pamětníci pocházejí nezůstal celý.

Galerie
A. Hanáková se svojí maminkou Krásensko 1942
A. Hanáková se svojí maminkou Krásensko 1942
v letech 1939-1945
v letech 1939-1945

Rychta Krásensko 1945
Rychta Krásensko 1945
L. Král a A. Hanáková na vzpomínkové akci 20.10. 2013 v Krásensku
L. Král a A. Hanáková na vzpomínkové akci 20.10. 2013 v Krásensku
Krásensko

Krásensko v době druhé světové války. Jedna z 33 vystěhovaných vesnic.