Bohem zachráněný legionář, který dodržel slib

Pan Václav Jeleček byl ve svých 25 letech v roce 1914 povolán na vojnu a odvelen na východní frontu. Nejdříve patřil k rakousko-uherskému jezdectvu. Ke konci války se přidal k československým legionářům v Rusku, kde onemocněl tuberkulózou. Jeho spolubojovníci ho opustili v domnění, že už je mrtev. On však nebyl schopen jim dát najevo, že je stále živ. Ve smrtelné agónii prosil Boha o záchranu a dal mu slib, že když se vrátí zpět domů do Výčap, nechá na boží počest vystavět tři kříže, které umístí na všechny tři příjezdové cesty do jeho rodné vesnice. A stalo se tak! Bůh ho zachránil! Zanedlouho ho našli ruští obyvatelé z nedaleké vesnice a postarali se o něj. Poté, co byl zcela zdráv, se vydal na cestu domů. Přešel přes celé Rusko až do Vladisvostoku, od tam se vydal přes Japonsko lodí kolem Indonésie a Indie k Suezkému průplavu. Přes něj se dostal do Středozemního moře. Poté už ho čekala pouť přes nově utvořenou poválečnou Evropu.

Když se v roce 1921 vrátil zpět do Výčap, jeho vlastní rodina ho nepoznala. Válka ho naprosto změnila. Po návratu domů okamžitě se svými bratry vyrobil tři mohutné kříže z dubového dřeva (vysoké kolem 8-10m) a nechal je vztyčit na příjezdových cestách do vesnice.

Kříže stojí na těchto místech dodnes, avšak nejsou již zcela původní, kvůli nutným opravám. V původní velikosti se zachoval jen jeden kříž a ten stojí na silnici z Výčap ke hřbitovu směrem na Ratibořice.

Galerie
Poslední kompletně dochovaný kříž u Výčap na silnici směrem na Ratibořice (vyfoceno 20. 9. 2013)
Poslední kompletně dochovaný kříž u Výčap na silnici směrem na Ratibořice (vyfoceno 20. 9. 2013)
Východní fronta, Rusko, Výčapy

Pan Václav Jeleček byl v roce 1914 povolán na vojnu a odvelen na východní frontu. Ke konci války se přidal k československým legionářům v Rusku, kde onemocněl tuberkulózou. Místní vesničané mu pomohli, když už ho všichni spolubojovníci opustili v domnění, že je mrtvý. V jejich péči se rychle uzdravil a mohl vyrazit na cestu domů. Podařilo se mu spojit s několika dalšími legionáři, co se též nestihli dopravit domů. Společně s několika vojáky se dopravil na východ Ruska až do Vladivostoku, poté přes Japonské moře do Japonska a následně lodí kolem Indonésie, Indie, přes Suezský průplav až do Středozemního moře. Poté už pěšky přes nově utvořenou poválečnou Evropu do Československa, do své rodné vesnice Výčapy.

Vesnice Výčapy leží 8km jižně od města Třebíč na Vysočině. Jedná se o běžnou moravskou obec přibližně s 900 obyvateli. Do Výčap vedou tři příjezdové trasy. Na těchto cestách nechal pan Jeleček vztyčit tři mohutné kříže.
Příběh místa

Je velice zajímavé, že kříže jsou dodnes na původních místech a stále slouží jako připomínka božího slitování. A navíc se u nich pravidelně objevují květiny a jsou udržovány.