Příběh jednoho drogisty

František Lesák

Narodil se v Praze dvěma nezletilým rodičům, a tak zůstal se svou sestrou v nalezinci. Když už byli oba s rodiči, museli střídavě bydlet u prarodičů matky i otce. Rodiče pracovali v chemickém průmyslu, v Dejvické firmě pana Vaňka, a často nosili práci domů. Poblíž Divoké Šárky, kde vyrůstal a jako malý chlapec si hrál, se několikrát setkal s panem prezidentem Masarykem, který s ním dokonce i poklábosil. Před válkou, na schůzích národních socialistů, kterých se účastnil jeho otec, poznal Miladu Horákovou. Mj. se pan František stal i svědkem vypálení Lidic.

Tak jako mnoho vlastenců, tak i pan Lesák byl svědomitým sokolem. Díky rodičům mohl nastoupit do farmaceutického učení v téže firmě jako oni. Po vyučení začal pracovat v medicinální drogérii, kde vyráběl a prodával různé léky, včetně opia, a kde získal mnoho životních zkušeností, především od svého pana šéfa, a díky kterým pomohl i zachraňovat životy. Období protektorátu bylo obtížné pro každého a nikdo se nechtěl smířit s nacistickou okupací, ani pan František. Ten, aby se vyhnul nuceným pracím, se oženil. A aby toho nebylo málo, tak si schválně způsobil žaludeční zánět. Vyhnul se tím nasazení v cizině, nicméně i tak jej pracovní úřad nasadil na Ruzyňské letiště, kde pracoval až do konce války. Protože, naneštěstí, letadlech a vybavení určenému k opravě nic nevěděl, hrozil mu koncentrační tábor za sabotáž. Nakonec byl ale přeškolen na zámečníka a klempíře, a tak mohl pracovat. Nejednou se pan František musel krýt před spojeneckými nálety na letiště. Když vypuklo pražské povstání, zřídil v garáži rodinného domu provizorní ošetřovnu, sám obstaral veškeré vybavení, léky a ostatní materiály, dokonce i 2 sestřičky. Pomohla mu k tomu povolení, protože byl jakýmsi evakuačním vedoucím čtvrtě.

Po válce vedl drogerii a založil Sportovní klub Staré město. Znovu se oženil v roce 1949. Drogerie však neměla odbyt a proto ji byl nucen zavřít. Namísto toho šel budovat chemickou firmu v Ústí nad Labem. Za komunistického režimu se staral o německou rodinu. Posléze byl donucen pracovat v elektrárně. V letech 1953-72 působil jako referent v Jednotě, nebyl ale ve straně a tak byl přeložen zpět do skladu. Pan František Lesák je tvrdým odpůrcem komunismu, který mu krom jiných ran uštědřil i tu nejtvrdší – jeho syn byl zastřelen komunistickou policií.

Ale i po tak bouřlivém životě si nyní pan František užívá zaslouženého důchodu.

Galerie
Pan Lesák se svou první ženou
Pan Lesák se svou první ženou
Pokyny pro evakuaci
Pokyny pro evakuaci

Vysvědčení pana Lesáka
Vysvědčení pana Lesáka
Pan Lesák jako mladík
Pan Lesák jako mladík

Potvrzení o účasti na národním boji za osvobození
Potvrzení o účasti na národním boji za osvobození
Křestní list pana Lesáka
Křestní list pana Lesáka

Pan František Lesák během natáčení
Pan František Lesák během natáčení