Příběh života mé babičky aneb 21. srpen 1968 na Hlavní třídě v Pardubicích

Paní Alena Vopařilová, rozená Švecová, moje babička, se narodila 13. listopadu 1942 v Pardubicích. Měla jednoho bratra. Po svatbě se svým prvním manželem, malířem, bydlela v ateliéru na Hlavní třídě v Pardubicích. Zde prožila i okupaci vojsky Varšavské smlouvy v roce 1968. Tohoto roku byla na mateřské dovolené se svou první dcerou Terezkou.

 

Paní Vopařilová vypráví o vpádu vojsk do Československa, o tancích projíždějících Hlavní třídou, o hrozném zážitku, na který nikdy nezapomene a o svých děsu plných pocitech během tohoto zážitku.

Vojska Varšavské smlouvy vstoupila na naše území 21. srpna 1968 poté, co byla pozvána tzv. zvacím dopisem, který upozorňoval na blížící se kontrarevoluci.

Paní Alena si první z toho dne pamatuje, že slyšela silný hukot letadel nad městem a následný telefonát neznámého, který ji řekl o obsazování. Poté si pustili rozhlas, bylo slyšet, jak vojáci likvidovali věci okolo. V rozhlase pustili státní hymnu, při níž všichni plakali, a následně slyšeli z rozhlasu výstřely a křik.

Sousedé vycházeli ze svých domů na ulice a mluvili o této události, jelikož bylo horko, šla s Terezkou do parku, kam přišli další obyvatelé Hlavní třídy a řekli, ať maminky s dětmi jdou domů, že se vojska Varšavské smlouvy blíží, přičemž vojáci agitovali, že toto je to nejlepší, co se mohlo stát. I přesto však zavládl zmatek a děs z toho, co bude následovat.

Odpoledne šla s Terezkou opět ven, lidé normálně chodili ulicí, avšak kolem nich projížděli tanky a vojáci na ně mířili zbraněmi.

Výročí okupace probíhala již v poklidu, pouze všude projížděly tanky a chodili lidé v černém oblečení s černými páskami.

Paní Vopařilová, v té době šestadvacetiletá matka, měla ke komunistům záporný vztah a byla zásadně proti jejich vládě, jelikož se obávala o svůj život i životy své rodiny.

Galerie
Okupace 1968, zdroj: Okresní archiv Pardubice.
Okupace 1968, zdroj: Okresní archiv Pardubice.
21. srpen 1968 na Hlavní třídě v Pardubicích, zdroj:Okresní archiv Pardubice
21. srpen 1968 na Hlavní třídě v Pardubicích, zdroj:Okresní archiv Pardubice

Paní Alena Vopařilová, focenou v Širokém Dole, 2014.
Paní Alena Vopařilová, focenou v Širokém Dole, 2014.
Hlavní třída v Pardubicích

Historie Hlavní třídy v Pardubicích sahá již k 16. století, tehdy se však jednalo pouze o komunikaci směrem na Prahu. Od 19. století zde začala vyrůstat městská zástavba. Nyní se jedná o zastavěnou část Pardubic. Ulice byla mnohokrát přejmenována, poprvé po roce 1835, kdy byla zničena požárem, následně po smrti Stalina byla přejmenována na Stalinovu třídu a od roku 1962 je známa jako třída Míru či Hlavní třída.

Třída se postupně stávala hlavní společenskou i obchodní tepnou Pardubic. Bylo zde zbořeno mnoho historických budov, místo nichž byly postaveny nové a moderní, které zkrášlují důležitou ulici našeho krajského města. (zdroj: www.pardubice.eu)

Hlavní třída focena roku 2012.
Hlavní třída focena roku 2012.
Hlavní třída v Pardubicích roku 1968, zdroj: Okresní archiv Pardubice.
Hlavní třída v Pardubicích roku 1968, zdroj: Okresní archiv Pardubice.
Příběh místa

Již od rána 21. srpna 1968 byl nad Hlavní třídou slyšet silný hukot letadel. Až později, když byla paní Alena se svou dcerou v parku, přišli vojáci. Neubližovali, pouze mířili na všechny, jenž procházeli kolem nich. Hlavní třída je dnes v Pardubicích nazývána třídou Míru.