Vzpomínky na minulost

Příběh začíná narozením maminky pamětníka. Jeho maminka se narodila v Rakousku v r. 1908 kde rodina maminky žila po přesídlení z moravy do tehdejšího Rakousko-Uherska. V r. 1925 se celá rodina vrátila do rodiště svých předků- Valašska.

Dále pamětník popisuje blížící se konec druhé světové války v r. 1945, včetně náletů spojeneckého letectva na tehdejší území protektorátu. Také zmiňuje život obyvatel vzpomenutého protektorátu, ztvoření včetně podmínek okupovaného státu v jakých se žilo s tím samozřejmě souvisí i školní docházka za cenzury a dozoru kolaburujicích učitelů vyučujicích němčinu.

Pamětník vzpomíná i na samotný nucený odjezd z Poděbrad, smutné loučení s nejbližšími a na ubytování ve školní budově v Bukovanech.

Po zabydlení se děda snažil přizpůsobit v novém působišti- seznamování s okolí nového pacoviště. Děda se rozhodl a připravoval útěk z nucených prací, který učinil, ale neúspěšně- byl zatčen pracovníky olomouckého gestapa. V Olomouckém vězení vykonával všechny různé práce, včetně práce topičů v prostorách věznice.

I zde se dědovi padařilo útéct- on s dalšími vězni se zdařile prokopali z cely č. 1 a tím se osvobodili všichni vězni nacházející se v budově gestapa. Děda a skupina zákopníků co nejrychleji opouštěli Olomouc od prokletého vězení a konečně měli svobodu. Po několika hodinovém putování příchod do obce Příkazy, kde všichni přenocovali. Po přenocování se fronta rychle přiblížila včetně příchodu rudé armády. Při hašení obci dokonce mého dědu postřelili z leteckého kulometu. Když byl ošetřen v Olomoucké nemocnici mohl se konečně vrátit domů- ke svým nejbližším do Poděbrad.

Galerie
Fotografie pamětníka F. K.
Fotografie pamětníka F. K.
Repatrianský průkaz vydaný repatriačním úřadem.
Repatrianský průkaz vydaný repatriačním úřadem.

Jediná fotografie pořízená z nouzových prací- kopání zákopů. Jedná se o koledy z jarních svátků prováděných děvčaty. Kde jsou zákopníci převlečení za děvčata.
Jediná fotografie pořízená z nouzových prací- kopání zákopů. Jedná se o koledy z jarních svátků prováděných děvčaty. Kde jsou zákopníci převlečení za děvčata.
Plánek budovy gestapa v Olomouci.
Plánek budovy gestapa v Olomouci.

Karta pracovního úřadu na jméno Karaba Franz.
Karta pracovního úřadu na jméno Karaba Franz.
Osobní list- personalschein
Osobní list- personalschein

Výměr o přikázání k nozovým pracím
Výměr o přikázání k nozovým pracím
Rodný list maminky vypravěče- Růženy Konvičné narozené v Rakousku.
Rodný list maminky vypravěče- Růženy Konvičné narozené v Rakousku.