Vojska Varšavské smlouvy v Květné

Příběh se odehrává v Květné nedaleko Poličky, kde za okupace sídlila vojska Varšavské smlouvy a využívala místní muniční sklad.

V našem příběhu vystupuje paní Dvořáková, která dnes žije v Květné v jednom z bývalých domů ruských důstojníků. Paní Dvořákovou jsme si vybrali proto, že v době okupace byla malé dítě a mohla nám vyprávět příběhy právě z dětského pohledu.

Paní Dvořáková vypráví o setkání s ruskými vojáky a o jejich chování k místním lidem. Jejich vztahy byly občas napjaté, ale v některých záležitostech, například v obchodování, si rozuměli. Rusové dováželi různé zboží a prodávali ho za nízké ceny. Důstojníci s rodinami se snažili zapojovat do kulturních akcí, ale místní je mezi sebe nepřijali.

Když ruská vojska projížděla vesnicemi, na několika místech zůstávali regulovčíci, kteří měli za úkol počkat na další vozy a ukázat jim cestu. Na místech zůstávali několik nocí, i v zimě. Místní se nad nimi slitovali a dávali jim teplé nápoje, jídlo a teplé oblečení.

Pokud šlo o vstoupení na území, které bylo vojáky hlídané nebo o činnosti, které se jim nelíbily, byli vojáci nekompromisní a stříleli do vzduchu a ohrožovali obyvatele. Paní Dvořáková vypráví svůj zážitek z dětství o konfliktu s ruskými vojáky při sbírání borůvek.

Byli to opravdu naši sousedé? Myslíme si, že ne, protože ohrožovali a omezovali místní obyvatele. I když se důstojníci snažili dostat se do místního společenského života, obyvatelé je nechtěli přijmout. Ale i přes to všechno si místní lidé zachovávali své morální zásady.

Galerie
Paní Ing. Štěpánka Dvořáková, zástupce ředitele charity v Poličce
Paní Ing. Štěpánka Dvořáková, zástupce ředitele charity v Poličce
Květná

Náš příběh se odehrává v Květné asi 3 km od Poličky a v jejím okolí. V době okupace zde sídlila vojska Varšavské smlouvy, která využívala místní muniční sklad. Místo bylo vybráno nejspíše z důvodů snadné dopravní dostupnosti. Navíc zde nebylo nijak obtížné zásobování vojáků a v blízkém okolí se nenachází žádné větší město, takže nehrozilo žádné nebezpečí.

Muniční sklad
Muniční sklad
Muniční sklad
Muniční sklad

Bývalé vojenské byty
Bývalé vojenské byty
Bývalé domy ruských důstojníků v Květné
Bývalé domy ruských důstojníků v Květné