Adolf HITLER v Kamenickém Šenově

Náměstí T.G.Masaryka se tu dřív původně jmenovalo „Adolf Hitler Platz“ : „Náměstí Adolfa Hitlera“. Město Steinschoenau – (Kamenický Šenov) – leží v okrese Česká Lípa v severním Česku. A když sem přijel sám Der Fuehrer – „VŮDCE“: Adolf Hitler – to bylo slávy, po městě visely hojně prapory s Hákovými kříži, Šenováci nadčeně mávali německými vlajkami, heilovali a křičeli: „Sieg heil !“, „Sieg heil !“ und „Heil Hitler !!!“, „Heil Hitler!!!, Vůdce Německé říše přijel 6.října1938 navštívit své přátelé, SLÁVA, Sláva !“ Na mnoha sklárnách a v ulicích a na domech visely německé nápisy s obrazem VŮDCE a HakenKreuze. Kamenický Šenov byl svátečně nazdobený a i !Česká státní POLICIE! dbala na Adolfovu bezpečnost. Učitelky v ZŠ naučily děti pro vzácného hosta – Den Fuehrer – A. Hitlera a pro Říši německy básničku a děti ze Základní školy z Kamenického Šenova Hitlerovi předaly květiny. Skláři zanechali práce a pospíchali slavit na zaplněné „Náměstí Adolfa Hitlera“. Každý ho chtěl vidět. Starosta Kamenického Šenova, přednesl slavnostní pozdrav o partnerství mezi Steinschoenau a Německou ŘÍŠÍ – Deutschland a o velkých cílech, o vítězství – a předal panu Adolfovi Hitlerovi Pamflet o přátelství. Adolf Hitler políbil naše šenovské děti, vzal si od nich květiny, obdaroval je plyšáčkem, poděkoval za dárky od sklářů a odjel do dalších a dalších měst České demokratické republiky (Liberce).

Za doby německé agrese se v Kamenickém Šenově, hlavně na zdejší radnici a ve služebnách policie, muselo mluvit německy a heilovat postavením se do pozoru, zvednutím pravice a zařváním: „Heil Hitler“ oder „Sieg Heil“ a německy poklonkovat a podplácet – např. kvůli udělení povolení k cestování, k příbuzným, ze severních Čech do vnitrozemních Čech (Protektorát Čechy a Morava). Po Německé válce, kdy bylo hromadným vrahem panem Adolfem Hitlerem zabito a šíleně zlikvidováno 70 milionů lidí, byli někteří lidé-zločinci, posluhovači nacismu a kolaboranti z Kamenického Šenova odsunuti do 450Km vzdáleného německého města Rheinbach. Ale tito lidé se teď sem však vracejí v rámci „Česko-německého fondu budoucnosti“ v současné době bratrsky opět vzájemně přátelí a navštěvují (družba) s politiky Kam. Šenova. Vysadili před 7-lety zde na náměstí strom přátelství : Freundschaft-Baum.

Ale také sem do K.Šenova podle tradice jezdí i další významní politici: Gottwald (1933), Zápotocký (1948), ODS, KSČ, ČSSD – Špidla (1999) atd., to podle toho kdo u koryta zrovna porcoval v Praze „Medvěda“ státního rozpočtu, aby bylo hojně ukrojeno pro trafikanty.

O tom, jací jsou „naši“ lidé ŠAŠCI !!!, svědčí názvy měst a ulic v ČR, kdy např. původně město Zlín se jmenovalo najednou 40 let – Gottwaldof se teď jmenuje opět Zlín a původně ulice Alee-Strasse se za Hitlera jmenovala: Konrad Henlein-Strasse, po 1945 se jmenovala: Ulice J.V.Stalina, Potom se jmenovala: Ulice 9.května, a pak snad…. Evropská, Havlova, nebo Kapitalistická ?? To je naprosto směšné! Anebo v součastnosti jsou zakázané pouštět si písně Karla Gotta které v ČSSR vznikaly za komunismu v Němčině. Např. Biene Maja a Babitschka. Nesmí se to.

Doby, politické systémy a víry se mění, ALE LIDÉ ZŮSTÁVAJÍ STEJNÍ !!!.

….. opsané z vyprávění pamětníků.

Galerie
Adolf Hitler v Kamenickém Šenově - 6.října1938
Adolf Hitler v Kamenickém Šenově - 6.října1938
Stein Schoenau - (severní Čechy) nyní: Kamenický Šenov - náměstí

Stein Schoenau – KAMENICKÝ ŠENOV (v okrese Česká Lípa) měl v roce 1939, za A.Hitlera, asi 6000 obyvatel – byli to – 5400: Němci-Sudeťáci a 600 Čechů : zemědělci, skláři byl tu kovář, obuvník, truhlář, čistírna, sklenář, zámečník, řezník, zedníci, dělaly se tu rakve, švadleny, železářství a buerokracie. Po II.Sv.VÁLCE byli Sudečtí Němci a zločinci z části vyhnáni do Německa. Za doby komunismu se změnila většina obyvatel na Čechy, silně pro-ruskou , proti-německou a komunisté. V současné době se tu opět košile obyvatelstva opět převlékla v proněmecké, proamerické a proti-komunistické a proti-ruské . Velmi narostl počet Křesťanů a pámbíčkáčů. Stavěj a opravují se nové a další kříže: všude okolo cest jsou pozlacené sadistické „obrazy“ a mrtvoly.

Památník zavražděným HRDINŮM-Německými VRAHY ve 2.Sv.válce
Památník zavražděným HRDINŮM-Německými VRAHY ve 2.Sv.válce
Náměstí Kamenického Šenova-ZA DEMOKRACIE
Náměstí Kamenického Šenova-ZA DEMOKRACIE