Příběh paní Marie Škopíkové roz. Pavlišové

Prababička Marie se narodila v roce 1929 v Popovicích u Uherského Hradiště. Pocházela z odbojářské rodiny, která žila ve Varšavě a která pracovala za 2. světové války v ilegalitě a účastnila se svou pomocí povstání ve Varšavském ghettu a samotného Varšavského povstání. K vylíčení osudu celé rodiny jsem použila její poznámky, které útržkovitě zachycují nejpodstatnější události, které tehdy patnáctiletému děvčeti zůstaly v paměti.

Otec: František Pavliš, zatčen po potlačením Varšavského povstání, uvězněn v koncentračním táboře Sachsenhausen – Oranienburg, zahynul v lednu 1945 při bombardování tábora.

Matka: Marie Pavlišová zemřela po výslechu na gestapu v r. 1942.

Děti: František Pavliš, nar. 1922. Na jaře roku 1940 odešel z domova do ilegality. S domovem udržoval spojení potřebné pro práci odbojové skupiny. Němci se jeho pobyt snažili vypátrat, proto byla celá rodina sledována a často vyslýchána. Při přestřelce byl raněn a poté popraven.

Božena Pavlišová, nar.1924, byla také zatčena a vězněna v Majdance. Byla propuštěna, protože už žila mimo rodinu.

Barbora Pavlišová, nar.1919. V roce 1939 za náporu Němců utíkala před postupujícím nepřítelem. Dostala se až do bývalého Sovětského svazu, kde byla až do roku 1961. Pomocí organizace Červeného kříže se vrátila do Česka.

Marie Pavlišová, nar. 1929. Bydlela u rodičů, poslední bydliště rodiny bylo Varšava, ul. Blonska, která sousedila s ghettem.

Otec nejen že sám pracoval v odboji, ale používal k úkolům ilegální práce i dcery Marie, poněvadž jako mladistvá byla nejméně nápadná. A to už v době, kdy navštěvovala základní školu. Marie byla pověřována nejrůznějšími úkoly (doručováním ilegálních tiskovin, munice, odnášením prádla k praní a čistého zase zpět, léků apod.). Do ghetta přenášela munici, léčiva i chudé přebytky potravin, které se těžce opatřovaly. Povstání v ghettu ji zastihlo právě při výkonu úkolu v samotném ghettu. Protože byly uzavřeny příchodové cesty, zdržela se noc a den v bytě, kam nosila munici a léky. Teprve po dvou dnech se za pomoci spojky dostala ven. Po likvidaci ghetta se byt Pavlišů stal přestupním místem židů, kterým se podařilo uprchnout, zde jim spolupracovníci otce obstarávali doklady, aby mohli pokračovat dále.

Pavlišova domácnost byla také zásobovací základnou partyzánů, u nichž byl bratr František.

Partyzánům dovážela Marie vyprané prádlo (pralo se u nich doma), cigarety, potraviny, léky apod. Za Varšavského povstání bojovala se zbraní v ruce a utrpěla průstřel nohy. Zatčena byla 11. 8. 1944 ve Varšavě. Teprve během transportu do Oranienburgu se uviděla s otcem, který zůstal v Oranienburgu –Sachsenhausenu.

Moje prababička skončila v září 1944 v koncentračním táboře Ravensbrück ( vězeňské číslo 51928) a v říjnu 1944 byla převezena do KL-Buchenwald /Kommando Altenburg, vězeňské č. 29838/.

Vězni zde žili v nelidských podmínkách, byli o hladu a v zimě. Neměli dostatek oblečení.

Marie přežila utrpení a těžkou práci ve zbrojovce a v dubnu 1945 se dostala „pochodem smrti“ do Černíkovic u Kožlan (dále nemohla, poněvadž tam probíhala ještě fronta). Po přechodu fronty a kapitulaci byla 16. května 1945 odsunuta přes Ostravu do Varšavy.

Protože nikoho z rodiny zde nezastihla, vrátila se zpět do České republiky do svého rodiště Popovic.

V roce 1948 se vdala a měla dvě děti. Starší z dětí, dcera, je moje babička.

Prababička zemřela v roce 1982.

V 60. letech sepsala vzpomínky ze kterých jsem tyto informace čerpala.

Prababička Marie byla aktivní členkou Svazu protifašistických bojovníků , s ostatními členy chodila do škol na besedy s mládeží, kde vzpomínala na prožité hrůzy války.