Příběh nespravedlivého zacházení s kulaky v komunistickém režimu

Celý náš příběh začíná 15. listopadu roku 1939 na soukromém statku rodiny Horkých ve vesničce jménem Lhota pod Libčany. Zde právě přišel na svět můj dědeček jako maličké dítě, které se nedobrovolně muselo vzdát teplého místa v matčině lůně. Rodiče mu dali jméno Josef, po jeho otci. Zažije spoustu krásných okamžiků, ale svět mu připraví i hořké chvíle.

Na dětství vzpomíná ráda asi většina z nás. Dědeček se narodil jako druhý z dětí, ale zároveň se stal také prvorozeným synem. Víc než se svou sestrou Aninou, která byla o pět let starší, si děda hrával se svými bratranci a sestřenicemi. Po dvou letech se narodil bratr Jiří a teprve za dalších jedenáct let přišel na svět bratr Eduard. Dětská léta ale nebyla jen radostí a zábavou. Děda Josef měl i spoustu povinností. Spolu se sourozenci vypomáhali na poli, nosili dříví, krmili prasata a starali se o koně. Dědeček se rád pohyboval mezi zvířaty, zvláště u koní, a bavilo ho starat se o ně. Narodil se v roce, kdy začala 2. světová válka a to ovlivnilo i jeho vzpomínky na dětství: „Pamatuju si dobře, jak se koncem války najednou objevili v obci Němci, poschovávali se za stromy a hledali nějakou ztracenou zbraň. Vypadalo to, že Lhota pod Libčany dopadne jako Lidice, ale nakonec se zbraň našla a večer odtáhli.“

Škola dědu moc nenaplňovala, radši se staral o koně. Proto býval rád, když nemusel na odpolední vyučování a místo toho pomáhal na hospodářství. Vychodil obecnou školu od 1. do 5. třídy a poté nastoupil na osmiletou střední školu od 6. až do 12. třídy. Po absolvování 9. třídy ale odešel a docházel jen do tzv. zimní školy, kterou nakonec také nedokončil. Potom začal pracovat v družstvu jako jeho rodiče.

Až do převzetí moci komunisty rodina žila celkem šťastně a starala se o své hospodářství. Zvlášť po skončení 2. světové války byli všichni rádi, že skončila. Nejásali ale dlouho. K moci se dostali do té doby nevinně vypadající komunisté. Začali obtěžovat sedláky zvyšováním dodávek, vyšetřováním a jejich posíláním do družstev. Také je označili za „kulaky“. Termín byl převzat z Ruska, kde znamenal bohatší rolníky, ale v Československu byl používán pro nepřátele režimu. Dědova tátu často vyslýchali a vyhrožovali mu vězením. Musel se obhajovat i z nesmyslných obvinění: „Večer, když přišel otec domů z pole nebo po práci v chlévě, už mu někdo přišel říct, že musí přijít na tenkrát národní výbor a tam vysvětlovat, jak to, že někoho husy vlezly do naší řepy na druhém konci obce, kde jsme nebydleli. Když byl jinde na poli, ptali se, jak to, že nechal na poli pluh. Když jim vysvětloval, že nemá ještě dooráno, to je vůbec nezajímalo, že si ho měl vzít domů a zase dovézt.“

V roce 1949 se začaly vykupovat stroje. Družstvo si přijelo i pro ty patřící rodině Horkých kvůli jejich údajnému nedostatečnému využití. To ale byla jen výmluva. I když stroje měly být vykoupeny, po měnové reformě měly tak malou cenu, že si pro peníze dědův otec nikdy nedošel. Stroje byly po opravě připraveny na žně, a tak si dědečkův otec musel narychlo sjednávat stroje na orbu a na přípravu polí z traktorové stanice. Musel jim dost zaplatit a ještě k tomu vykonaná práce nebyla mnohdy kvalitně provedená.

Všechen majetek rodiny byl pod kontrolou. Nesměla sama ani zabít své prase nebo si nechat své mléko. Nesměli žít ze svého hospodářství, ale museli na něm pracovat. Nesměli si nic nechávat, příděly kulaci nedostávali, a tak jim jídlo nosívala dědova babička.

A začalo to vše nabírat obrátky. Družstvo stále zvyšovalo povinné dodávky, až se pro ně staly nesplnitelné a dědova tatínka v srpnu 1952 zavřeli na 5 měsíců. Krátce po jeho návratu domů byl zaveden povinný pronájem na jejich majetek. A tak musela rodina předat hospodářství Jednotnému zemědělskému družstvu (JZD) Lhota pod Libčany. Dědův táta pak dostal místo v rostlinné výrobě, maminka krmila prasata a tenkrát patnáctiletý děda po odchodu ze školy začal pracovat v družstvu. Nikdo z nich se ale nemohl stát jeho členem, protože kulak měl vstup do JZD zakázaný.

Všichni dobře pracovali, ale stejně se na ně snesla další rána. Dědova tatínka po pár letech znovu obvinili a zavřeli na šest měsíců do vězení za pobuřování proti republice. Přitom nic takového nedělal. Komunisti si to na něj vymysleli, aby se ho konečně mohli zbavit. Rozsudek soudu znamenal pro rodinu odebrání movitého i nemovitého zemědělského majetku. Dědovu otci ještě ke všemu na tři roky odebrali státní občanství a zakázali navždy pobyt v okrese Hradec Králové.

Nedalo se nic dělat. Zbytek rodiny s tehdy už sedmnáctiletým dědečkem byl nuceně vystěhován do Ratibořic na Náchodsku. Po skončení věznění se dědův tatínek vrátil domů za rodinou. Ta zde zatím nějak vyžívala ve vcelku přijatelném, ale malém bytě, který navíc postrádal vodu a toaletu. Ve srovnání s některými jinými byty určenými pro kulaky se ale jednalo o poměrně slušné ubytování. Dědova maminka krátce po přestěhování našla práci jako kuchařka v závodní kuchyni. Táta dostal práci opět v rostlinné výrobě a ve skladu. Můj dědeček sám říká, že jeho rodiče byli rádi, že se dostali z místa, kde je neustále někdo vyslýchal a vyhrožoval jim. Lidé okolo tu na ně byli hodní, a tak se rodina dostala z toho nejhoršího.

V osmnácti letech si děda udělal řidičák na traktor a opustil práci u milovaných koní. Možná to viděl jako určitý zlom ve svém životě, začátek něčeho nového. Rozhodně tak zahájil svůj život řidiče, protože na vojně o dva roky později se naučil řídit nákladní auto a úloha řidiče ho od té doby provázela celým životem. Myslím, že se stalo jeho životní náplní řídit náklaďák a dostat se tak do všech koutů republiky. Rozhodně vždy říkal, že řídit ho baví.

Po návratu z vojny v dvaadvaceti letech zůstal děda na státním statku a jezdil s nákladním autem Tatra. V této době se seznámil se svou nynější ženou – mojí babičkou Justinou, která přišla do Čech ze Slovenska za prací. Po roce vážné známosti se v létě 1964 vzali a měli tři děti – nejstaršího syna Milana, o dva roky mladšího Romana – mého tátu, a nejmladšího Ladislava.

Po více než deseti letech děda Josef ze státního statku odešel, protože ho zrušili a rozdělili na několik částí. Přešel tehdy do JZD Josefov. Stále pracoval jako řidič nákladního auta a zásoboval družstvo náhradními díly. Po pádu komunistického režimu v roce 1989 se začala družstva rozpadat, až skončilo i to, kde pracoval děda. Koncům a začátkům nových zaměstnání tedy nebyl konec. Po dvou letech práce ve skladu Agrostavu Třebešov a po jeho zrušení zakotvil děda ve firmě AGRO CS opět jako zásobovač. Tam celkem spokojeně pracoval až do důchodu.

Nyní je dědeček v důchodu. Občas zaskočí pomoct svému kamarádovi jezdit s menším nákladním autem. Navštěvovat dědu chodí synové s manželkami a hojným počtem vnoučat.

Družstvo v rodné Lhotě pod Libčany se o statky staralo tak špatně, až budovy zchátraly. JZD oba dva statky zbouralo a na místě budov postavilo mateřskou školku, zdravotní středisko a poštu. Mou prababičku, jejíž díl hospodářství nebyl zkonfiskován a která byla stále jeho majitelkou, o svolení nežádali a pouze jí oznámili již vykonanou práci. Její právo na majetek zmizelo společně s budovami. Pozemky byly rodině po roce 1989 vráceny, ale budovy už se toho nedočkaly. A tak rodina už neměla možnost se k hospodaření vrátit. Vzpomínky na ta léta jim však nikdo z paměti vymazat nemůže. Dědeček už se s tím víceméně smířil, ale myslí si, že nespravedlivé zacházení s nimi rozhodně ovlivnilo jejich celý život. Hlavně jeho rodičům: „Na léta komunismu se nedá jen tak úplně zapomenout a nikdy taky nedošlo k potrestání původců příkoří na nevinných lidech, které vyhnali z rodného stavení a gruntu, na kterých žili staletí. Moji rodiče oba dva umřeli v roce 1975. Otec ve věku 65,5 roku a hned za měsíc umřela matka ve věku 64,5 roku a věřím, že jejich život zkrátily léta psychického trápení a příkoří komunismu. Doufám, že už se to nikdy nevrátí.“

Galerie
Rozsudek lidového a krajského soudu v Hradci Králové, konečné naložení s odebraným zemědělským majetkem rodiny Horkých 5. října 1956
Rozsudek lidového a krajského soudu v Hradci Králové, konečné naložení s odebraným zemědělským majetkem rodiny Horkých 5. října 1956
2. strana zavedení povinného pachtu na hospodářství rodiny Horkých z roku 1953
2. strana zavedení povinného pachtu na hospodářství rodiny Horkých z roku 1953

1. strana zavedení povinného pachtu na hospodářství rodiny Horkých z roku 1953
1. strana zavedení povinného pachtu na hospodářství rodiny Horkých z roku 1953
Ocenění strojů Horkých místním národním výborem ve Lhotě pod Libčany 6. 6. 1950
Ocenění strojů Horkých místním národním výborem ve Lhotě pod Libčany 6. 6. 1950

Část dokumentu tzv. výkupu zemědělských mechanizačních prostředků z důvodu nedostatečného využití v roce 1949
Část dokumentu tzv. výkupu zemědělských mechanizačních prostředků z důvodu nedostatečného využití v roce 1949
Opékaní kuřat rodiny Horkých a Vojtasových v Ratibořicích roku 2009
Opékaní kuřat rodiny Horkých a Vojtasových v Ratibořicích roku 2009

Rodinné setkání ve Lhotě pod Libčany okolo roku 1977
Rodinné setkání ve Lhotě pod Libčany okolo roku 1977
Nákladní Tatra 128 patřící státnímu statku, s kterou děda několik let jezdil
Nákladní Tatra 128 patřící státnímu statku, s kterou děda několik let jezdil

Bývalý chlév Horkých zchátral díky špatné údržbě JZD, zbouráno a na místě postaveno zdravotní středisko a pošta roku 1974
Bývalý chlév Horkých zchátral díky špatné údržbě JZD, zbouráno a na místě postaveno zdravotní středisko a pošta roku 1974
Část majetku Horkých před odevzdáním do JZD, vyrostla tu dědova babička Emilie Horká rozená Tobiášková, připojeno k majetku Horkých, po schátrání v rukou družstva zde byla postavena MŠ
Část majetku Horkých před odevzdáním do JZD, vyrostla tu dědova babička Emilie Horká rozená Tobiášková, připojeno k majetku Horkých, po schátrání v rukou družstva zde byla postavena MŠ

Statek Horkých uprostřed obce, vjezd do dvora, na fotce jsou dědovi příbuzní z 30. let 20. století
Statek Horkých uprostřed obce, vjezd do dvora, na fotce jsou dědovi příbuzní z 30. let 20. století
Fotky statku, vpravo - z doby soukromého hospodaření Horkých, vlevo - děda Josef na koni, v držení JZD v roce 1954
Fotky statku, vpravo - z doby soukromého hospodaření Horkých, vlevo - děda Josef na koni, v držení JZD v roce 1954

Fotky statku z období 2. světové války, vpravo - malý děda Josef na traktoru Fordsonu, vlevo - kočí s koněm, kterého krátce poté zrekvírovali pro armádu
Fotky statku z období 2. světové války, vpravo - malý děda Josef na traktoru Fordsonu, vlevo - kočí s koněm, kterého krátce poté zrekvírovali pro armádu
Svatební fotka mého dědy Josefa a babičky Justiny Horkých z 15. srpna 1964
Svatební fotka mého dědy Josefa a babičky Justiny Horkých z 15. srpna 1964

Děda Josef krátce po dosáhnutí plnoletosti v roce 1957
Děda Josef krátce po dosáhnutí plnoletosti v roce 1957
Můj dědeček Josef byl za svých mladých letech docela fešák
Můj dědeček Josef byl za svých mladých letech docela fešák

Dědeček Josef jako malý kluk s otcem - mým pradědečkem Josefem, na sokolském táboře v Červené vodě v létě roku 1947
Dědeček Josef jako malý kluk s otcem - mým pradědečkem Josefem, na sokolském táboře v Červené vodě v létě roku 1947
Děda Josef v dětství se svými dvěma sourozenci Annou a Jiřím, druhý bratr Eduard ještě není na světě
Děda Josef v dětství se svými dvěma sourozenci Annou a Jiřím, druhý bratr Eduard ještě není na světě

Dědova láska ke koním se projevila již v brzkém věku
Dědova láska ke koním se projevila již v brzkém věku
Malý děda Josef ve školním věku
Malý děda Josef ve školním věku

Dědeček Josef v předškolním věku focený při cestě na sáňkování
Dědeček Josef v předškolním věku focený při cestě na sáňkování
Svatební fotka dědových rodičů Josefa a Anny Horkých z ledna 1933
Svatební fotka dědových rodičů Josefa a Anny Horkých z ledna 1933
Česká Skalice a Ratibořice

Česká Skalice je menší město s dlouhou historií. Podle Kosmovy kroniky tu již před tisícem let vedla stezka spojující Prahu s Polskem, ale nálezy římských mincí potvrzují, že obchodníci tu procházeli už mnohem dříve. V době národního obrození se dostala Česká Skalice do povědomí díky spisovatelce Boženě Němcové, která zde vyrůstala a do Ratibořic umístila příběh své knihy Babička.

V Ratibořicích se nachází Staré bělidlo, budova, ve které se odehrával život Panklových z jejího slavného díla. Za ním je splav, který získal své jméno díky postavě divoké Viktorky. V Ratibořicích je k vidění původně ratibořická tvrz přestavěná v 18. století na zámek. V jeho blízkosti je umístěné sousoší Babičky s dětmi, dílo vytvořené na počest Boženy Němcové akademickým sochařem Otto Gutfreundem. Všechny tyto památky jsou v letním období oblíbeným turistickým cílem. V České Skalici najdete Muzeum Boženy Němcové spojené s Textilním muzeem a roubenou školu, kam docházela Božena Němcová jako dítě.

Čerychova vila v České Skalici, kde byl natáčen film Odcházení režírovaný Václavem Havlem
Čerychova vila v České Skalici, kde byl natáčen film Odcházení režírovaný Václavem Havlem
Škola, do které docházela jako malá Božena Němcová v České Skalici
Škola, do které docházela jako malá Božena Němcová v České Skalici

Muzeum Boženy Němcové a Textilní muzeum v České Skalici
Muzeum Boženy Němcové a Textilní muzeum v České Skalici
Ratibořický zámek, původně ratibořická tvrz ze 14. století přestavěná v 18. století na zámek
Ratibořický zámek, původně ratibořická tvrz ze 14. století přestavěná v 18. století na zámek

Staré bělidlo v Babiččině údolí, místo, kam zakomponovala Božena Němcová děj své knihy Babička
Staré bělidlo v Babiččině údolí, místo, kam zakomponovala Božena Němcová děj své knihy Babička
Pomník Boženy Němcové v Ratibořicích, dílo Otto Gutfreunda z roku 1912
Pomník Boženy Němcové v Ratibořicích, dílo Otto Gutfreunda z roku 1912

Děda Josef se svými dvěma kamarády před pomníkem Boženy Němcové v Ratibořicích krátce po přestěhování
Děda Josef se svými dvěma kamarády před pomníkem Boženy Němcové v Ratibořicích krátce po přestěhování
Příběh místa

K Ratibořicím se neváže jen příběh z knihy Babička od Boženy Němcové, ale i příběh mého dědy a jeho rodiny. Poté, co jim komunisté jako kulakům nespravedlivě odebrali majetek předávající se v rodině přes dvě století a několik generací, přestěhovali rodinu Horkých do nového domova právě sem. Ubytování, které dostali, se nacházelo nad skutečným bytem, v němž Božena Němcová jako dítě nějakou dobu bydlela. Nyní jsou tyto prostory zcela zdevastovány kvůli špatné údržbě a skladování postřiků. Návštěvníkům se představuje jako dům Panklových Staré Bělidlo, v němž se podle stejnojmenného románu natáčel film Babička.

Po nuceném nastěhování si všichni členové rodiny brzy našli na statku práci, pradědeček v rostlinné výrobě, prababička v kuchyni a děda mohl dál pracovat u koní, které měl rád. Seznámil se zde se svojí ženou Justinou, která pocházela z chudobné slovenské Oravy a přišla do Ratibořic za prací v zemědělství. Po svatbě dál žili s babičkou v Ratibořicích.

Po nějakém čase jim byl přidělen byt v České Skalici, pod kterou Ratibořice spadají. Můj táta a jeho starší bratr se narodili ještě v malém ratibořickém bytě, ale když byly mému tátovy dva roky, rodina se přestěhovala do nového bytu. V současnosti už děda s babičkou nežijí v bytě, ve kterém prožil můj táta a jeho sourozenci dětství, ale stále bydlí v České Skalici nedaleko od předchozího domova.

I přestože byla rodina Horkých k přestěhování do Ratibořic donucena, můj děda tu prožil své dospívání a další významné události svého života. První tancovačku, svatbu s babičkou, nebo narození prvních dvou synů, a proto pro něj Ratibořice hodně znamenají.

Použité zdroje: http://www.ceskaskalice.cz/