Dětství na Brněnsku

Růžena Havlová Zemanová vzpomíná na život své maminky – obecního sirotka a na své dětství na Brněnsku – v Kanicích a Řícmanicích.

Maminka pamětnice – Rózinka – ve třech letech přišla o oba rodiče, a tak byla jako obecní sirotek na práci v rodině jednoho sedláka. Teprve jako školačky si jí všimla rodina Hloužkova, která se jí pak ujala. Práce bylo stále hodně, ale rodinné zázemí se přece jen zlepšilo.

Jako mladá slečna se seznámila s pekařem Jaroslavem Havlem; známost však dlouho nevydržela. Situace využil Jaroslavův bratr Josef, který se do Rózinky zamiloval… Brzy bylo nutno vypravit svatbu, na což Rózinka později vzpomínala se smíchem: adoptivní tatínek prý svou choť shodil z postele: „Takhle si ju hlídala?“

Mladá rodina se musela ohánět a stěhovat se za prací. Josef pracoval ve strojním průmyslu a Rózinka se starala o domácnost. Malou Růženku – pamětnici z této nahrávky – porodila v roce 1914.

Ta prožila dětství v moravských vesnicích u Brna – v Řícmanicích a Kanicích. Její vzpomínky se týkají právě dětství a končí u období, v němž se věnovala ochotnickému divadlu – konkrétně vzpomíná na hru Revoluční svatba.

Nahrávka z roku 1997 bohužel nezachytila její život za první republiky, kdy se živila jako prodavačka v rukavičkářství, ani anabázi roku 1945. Těhotná (se svou druhou dcerou Miroslavou, prvorozená Růžena byla o tři roky starší) procházela v dubnu 1945 mezi vesnicemi; na poli potkala skupinku německých vojáků, kteří se zahřívali od kupky hořících dopisních papírů. Prý jí čistou hromádku nabízeli: „beztak už nemáme komu psát“.

Dceru Miroslavu porodila u cizích lidí. Porodní bába prý prohlásila, že „z té nic nebude“ a hodila novorozeně pod stůl. To se naštěstí okamžitě rozplakalo, a tak si zachránilo život. Krásný a plný život, který skončil v prosinci 2016.

V nahrávce hovořící pamětnice Růžena Zemanová pracovala po válce mj. i v archívu Státního divadla v Brně, kde si přivydělávala například rozepisováním přeložených textů do operních partitur. Zemřela v roce 2000.

Růžena Havlová Zemanová

Růžena Havlová se narodila roku 1914. Dětství a mládí prožila na Brněnsku, ve vesnicích Kanice a Řícmanice. V Kanicích se účastnila divadelní ochotnické práce. Před válkou se živila jako prodavačka v rukavičkářství, po válce pracovala v divadelním archívu. Její manžel Ladislav Zeman si přivydělával jako vedoucí divadelního orchestru Mahenovy činohry v Brně. Zemřela v roce 2000.

Galerie
Josef Havel, Rózičin manžel a Růženin tatínek
Josef Havel, Rózičin manžel a Růženin tatínek
Ladislav Zeman (saxofon) v divadelním orchestru
Ladislav Zeman (saxofon) v divadelním orchestru

Růženin bratr Hugo v roce 1943, před totálním nasazením
Růženin bratr Hugo v roce 1943, před totálním nasazením
Olga, Hugo a Růžena Havlovi, tři sourozenci.
Olga, Hugo a Růžena Havlovi, tři sourozenci.

Malá Růženka, nad ní maminka Růžena, po stranách babička a prababička
Malá Růženka, nad ní maminka Růžena, po stranách babička a prababička
Růžena Zemanová jako prodavačka rukaviček
Růžena Zemanová jako prodavačka rukaviček

Růžena Zemanová (ateliér Bouška)
Růžena Zemanová (ateliér Bouška)
Růžena a Ladislav Zemanovi
Růžena a Ladislav Zemanovi

Rózinka Hloužková, Růženčina maminka
Rózinka Hloužková, Růženčina maminka
Růžena Havlová Zemanová, nedatováno
Růžena Havlová Zemanová, nedatováno