Skauti to gestapu natřeli ve Zpravodajské brigádě

Čeští skauti slaví 100. výročí založení, jaká byla jejich úloha v historii?

https://croaod.cz/download/b7cdc4d2-e099-354e-8b72-2d486696ba24.mp3