Sloužil v Rudé armádě, wehrmachtu i čs. brigádě, přežil frontu. Pak ho zavřeli komunisté

Josef Holec chtěl být mlynářem, stal se z něj však odbojář, voják, a později kriminálník. To všechno jen proto, že byl českým vlastencem.

https://croaod.cz/download/cf3be472-203b-311c-9431-c76e65dea552.mp3