Sloužila jsem Heydrichové

Další příběhy Heydrichiády. Jedním z nich je i vyprávění Heleny Vovsové pomocné zahradnice na zámku v Panenských Břežanech.

https://croaod.cz/download/2f3c52b9-e38f-39c0-9f06-8c7dbe79a474.mp3