Za pomoc je čekala smrt

Vzpomínky lidí, kteří v době heydrichiády ztratili své blízké.

https://croaod.cz/download/15a3e042-d883-325a-9c8c-51f293178669.mp3