Miloš Hájek
28. 10. 2018
Adam Drda

Dvě „československé historie“. Příběhy historiků Jiřího Kovtuna a Miloše Hájka

Jiří Kovtun byl celý život přesvědčený demokrat, a proto roku 1948 odešel do exilu a pracoval mimo jiné pro rozhlasovou stanici Svobodná Evropa. Miloš Hájek, válečný odbojář a nositel ocenění Spravedlivý mezi národy za záchranu židovských životů, se po válce podílel na budování komunistického totalitního systému. Po roce 1968 patřil k disentu, podepsal Chartu 77 a byl jedním z jejích mluvčích.