Muzeum 21. srpna 1968, foto Jiří Všetečka
5. 8. 2018
Adam Drda

Sovětská okupace, jeden z určujících momentů života. Vzpomínky Pavla Landovského, Petra Maišaidra a Jiřího Koldy

Okupace představuje klíčovou českou zkušenost, a podstatné samozřejmě je, co způsobila: O sovětské tanky se opíral kolaborantský komunistický aparát, který ČSSR izoloval od svobodného světa, obnovil totalitní systém vlády, na dalších dlouhých 20 let učinil ze země sovětskou kolonii. Se společenskými následky normalizačního marasmu se potýkáme dodnes.