Německá vojska na Pražském hradě 15. března 1939
17. 3. 2019
Adam Drda, Markéta Bernatt-Reszczyńská

Šeredný den. Příběhy pamětníků 15. března 1939 – počátku nacistické okupace

Středa 15. března 1939 se vryla do paměti mnoha pamětníků: strašné počasí, výhružně vypadající němečtí vojáci v ulicích, plakající rodiče, vlastenecké projevy učitelů, pocity beznaděje a strachu.