Zdeněk Prokop
15. 3. 2020
Mikuláš Kroupa

Žáci se učí přes počítač dějepis, poslouchají příběhy

V rámci vzdělávacího projektu Příběhy našich sousedů děti natočily příběh o výtvarníkovi Zdeňku Prokopovi. Začíná nečekaně skřehotavým zpěvem: „Rampa pa pa pa…“ zpívá umělec dětem, aby jim přiblížil fanfáry, na které pochovaly jednotky SS za 2. světové války v pražských Dejvicích.